Xoá đường đi và địa điểm khỏi lịch sử hoạt động

Nếu bạn đã bật Hoạt động trên web và ứng dụng, thì lịch sử hoạt động trên Maps sẽ hiển thị cho bạn những địa điểm mà bạn:

 • Đã tìm kiếm gần đây
 • Đã đánh giá
 • Đã chia sẻ
 • Được yêu cầu đánh giá
 • Đã trả lời câu hỏi

Xem lịch sử hoạt động trên Maps

Để xem lịch sử hoạt động trên Maps, hãy làm theo các bước ở bên dưới.

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Hoạt động trên Maps.

Xoá địa điểm khỏi Lịch sử hoạt động trên Maps

 1. Trên máy tính, hãy mở Google Maps rồi đăng nhập.
 2. Nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Hoạt động trên Maps.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xoá hoạt động theo.
  • Để xoá theo ngày: Trong mục "Xoá theo ngày", hãy chọn một phạm vi ngày.
  • Để xóa tất cả lịch sử: Trong mục "Xóa theo ngày", hãy chọn Tất cả thời gian.
 4. Nhấp vào Xoá.

Lưu ý: Nếu bạn xoá toàn bộ lịch sử hoạt động trên Maps, thì những địa điểm mà bạn đã lưu, chia sẻ hoặc được đề nghị đánh giá sẽ không bị xoá.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6410028468275419201
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
76697