Odstránenie trás a miest z histórie

Ak je zapnutá funkcia Aktivita na webe a v aplikáciách, v histórii sa zobrazujú:

 • miesta, ktoré ste nedávno vyhľadávali;
 • miesta, na ktoré ste napísali recenziu;
 • miesta, ktoré ste zdieľali;
 • miesta, o ktorých recenziu vás požiadali;
 • miesta, pre ktoré ste odpovedali na otázku s nimi súvisiacu.

Zobrazenie histórie

Ak chcete zobraziť históriu, vykonajte tieto kroky:

 1. Prihláste sa v počítači a otvorte Mapy Google.
 2. Kliknite na ikonu ponuky Ponuka a potom História.

Odstránenie miest z histórie

Miesta, ktoré ste vyhľadávali, možno vymazať z histórie Máp Google.

 1. V počítači sa prihláste do Máp Google.
 2. Kliknite na ikonu ponuky Ponuka a potom História.
 3. Na ľavej strane kliknite na ikonu ďalších možností Viac a potom Odstrániť aktivitu podľa.
  • Ak chcete odstrániť záznamy podľa dátumu: nastavte odstraňovanie podľa dátumu na možnosť Vlastné a vyberte rozsah dátumov.
  • Ak chcete odstrániť celú históriu: v časti Odstránenie podľa dátumu vyberte možnosť Celé obdobie.
 4. Kliknite na položku Všetky produkty a potom Mapy.
 5. Kliknite na položku Odstrániť.

Poznámka: Odstránením celej histórie sa neodstránia miesta, ktoré ste uložili, zdieľali alebo o ktorých recenziu vás požiadali.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?