Usuwanie tras i miejsc z historii

Jeśli włączysz Aktywność w internecie i aplikacjach, w historii Map znajdziesz miejsca:

 • które ostatnio wyszukiwałeś;
 • do których dodałeś opinię;
 • które udostępniłeś;
 • o których ocenę Cię poproszono;
 • których dotyczyło pytanie, na które odpowiedziałeś.

Wyświetlanie Historii Map

Aby wyświetlić swoją Historię Map, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się na komputerze i otwórz Mapy Google.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Historia.

Usuwanie miejsc z Historii Map

Z Historii Map Google możesz usunąć wyszukiwane przez Ciebie miejsca.

 1. Zaloguj się w Mapach Google na komputerze.
 2. Kliknij Menu Menu a potem Historia.
 3. Po lewej kliknij Więcej Więcej a potem Usuń aktywność według.
  • Usuwanie według daty: w sekcji „Usuń według daty” wybierz Niestandardowy i ustaw zakres dat.
  • Usuwanie całej historii: w sekcji „Usuń według daty” wybierz Cały okres.
 4. Kliknij Wszystkie usługi a potem Mapy.
 5. Kliknij Usuń.

Uwaga: usunięcie całej Historii Map nie obejmuje zapisanych ani udostępnionych przez Ciebie miejsc, ani miejsc, o których ocenę Cię poproszono.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?