Usuwanie tras i miejsc z historii

Jeśli włączysz Aktywność w internecie i aplikacjach, w historii Map znajdziesz miejsca:

 • do których dodałeś opinię;
 • które udostępniłeś;
 • o których ocenę Cię poproszono;
 • których dotyczyło pytanie, na które odpowiedziałeś;
 • które ostatnio wyszukiwałeś.

Wyświetlanie historii Map

Aby zobaczyć swoją historię Map, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się na komputerze i otwórz Mapy Google.
 2. Kliknij menu Menu a następnie Historia.

Usuwanie historii Map

Miejsca z historii Map możesz usuwać tylko pojedynczo. Aby usunąć całą historię Map, musisz użyć komputera.

Aby usunąć miejsce z historii Map, wykonaj poniższe czynności.

 1. Zaloguj się i otwórz Mapy Google.
 2. Kliknij menu Menu a następnie Historia.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a następnie Usuń aktywność według.
  • Aby usunąć według dat, w sekcji Usuń według daty wybierz opcję Niestandardowy a następnie ustaw zakres dat.
  • Aby usunąć całą historię, w sekcji Usuń według daty wybierz opcję Cały okres.
 4. Kliknij Wszystkie usługi a następnie Mapy.
 5. Kliknij Usuń.

Uwaga: usunięcie całej historii wyszukiwania w Mapach nie dotyczy zapisanych ani udostępnionych przez Ciebie miejsc, ani miejsc, o ocenę których Cię poproszono.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?