Brisanje uputa i mjesta iz povijesti

Ako imate uključenu opciju Aktivnost na webu i u aplikaciji, povijest Karata prikazuje mjesta:

 • koja ste nedavno pretraživali
 • koja ste recenzirali
 • koja ste podijelili
 • koja ste recenzirali na zahtjev
 • o kojima ste odgovorili na pitanje.

Prikaz povijesti Karata

Da biste provjerili povijest Karata, slijedite upute u nastavku.

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte i prijavite se.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Povijest Karata.

Uklanjanje mjesta iz povijesti Karata

Brisanje nekih mjesta iz povijesti

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte i prijavite se.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Povijest Karata.
 3. Pored stavki koje želite izbrisati dodirnite Ukloni Ukloni a zatim Izbriši.

Brisanje svih mjesta iz povijesti

 1. Na Android telefonu ili tabletu otvorite aplikaciju Google karte Karte i prijavite se.
 2. Dodirnite vaša profilna slika ili inicijal Krug računa a zatim Postavke Settings a zatim Povijest Karata.
 3. U traci za pretraživanje pri vrhu dodirnite Više Više a zatim Brisanje aktivnosti po.
  • Za brisanje po datumu: odaberite datumski raspon u odjeljku Brisanje po datumu.
  • Za brisanje cijele povijesti: u odjeljku "Brisanje po datumu" odaberite Sve vrijeme.
 4. Dodirnite Izbriši.

Savjet: ako izbrišete cijelu povijest Karata, time se neće izbrisati mjesta koja ste spremili, podijelili ili recenzirali na zahtjev.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
76697
false