Tìm, thêm hoặc ẩn Danh bạ Google của bạn trên bản đồ

Nếu địa chỉ của ai đó nằm trong Danh bạ Google, bạn có thể tìm thấy địa chỉ của người đó trên bản đồ bằng cách tìm kiếm tên của họ. Nếu tìm kiếm một địa chỉ, bạn có thể thấy mọi liên hệ trùng khớp với địa chỉ đó.

Tìm liên hệ trên Google

Lưu ý: Bạn không thể thêm hoặc ẩn liên hệ trên bản đồ bằng cách sử dụng máy tính.

  1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Maps và đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập.
  2. Tìm kiếm tên hoặc địa chỉ của liên hệ. Liên hệ trùng khớp sẽ xuất hiện trong đề xuất.
  3. Để xem liên hệ của bạn trên bản đồ, hãy chọn một tên hoặc địa chỉ.

Mẹo khắc phục sự cố

Nếu danh bạ của bạn không hiển thị trong kết quả tìm kiếm hoặc khi bạn chọn một địa chỉ, hãy thử các mẹo sau:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?