Pronalaženje, dodavanje ili sakrivanje Google kontakata na karti

Ako se nečija adresa nalazi u vašim Google kontaktima, na karti je možete pronaći tako da potražite ime te osobe. Ako tražite adresu, možete vidjeti sve kontakte koji se podudaraju s tom adresom.

Pronalaženje Google kontakta

Napomena: kontakte ne možete dodati ili sakriti na karti pomoću računala.

  1. Na računalu otvorite Google karte i provjerite jeste li prijavljeni.
  2. Potražite ime ili adresu kontakta. Među prijedlozima prikazat će se podaci koji se podudaraju s unesenim podacima kontakta.
  3. Da biste na karti vidjeli kontakt, odaberite ime ili adresu.

Savjeti za rješavanje problema

Ako se u rezultatima pretraživanja ili po odabiru adrese vaši kontakti ne prikazuju, isprobajte ove savjete:

  • Provjerite je li uključena Aktivnost na webu i u aplikacijama: da bi Google karte prikazivale vaše kontakte u rezultatima pretraživanja, Aktivnost na webu i u aplikacijama mora biti uključena.
  • Provjerite nalaze li se ime i adresa osobe u vašim Google kontaktima: saznajte kako dodati kontakt i urediti kontakt.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?