ใช้ Google Maps บน Internet Explorer

หากคุณใช้ Internet Explorer เพื่อดู Google Maps คุณอาจพบปัญหาในการแสดงผลบางประการ Internet Explorer มีคุณลักษณะมุมมองที่เข้ากันได้ (Compatibility View) ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีส่วนต่อการแสดงผลของ Maps ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้ปิดมุมมองที่เข้ากันได้

ปิดมุมมองที่เข้ากันได้

  1. เปิด Internet Explorer
  2. คลิกไอคอนเครื่องมือ เครื่องมือ ที่มุมบนขวา (หากคุณไม่เห็นไอคอนนี้ กดปุ่ม F10 เพื่อดู)
  3. คลิกการตั้งค่ามุมมองที่เข้ากันได้
  4. ภายใต้ "เว็บไซต์ที่คุณเพิ่มลงในมุมมองที่เข้ากันได้" ให้เลือก google.com
  5. คลิกที่นำออก

การแก้ปัญหา

หากคุณไม่เห็น "google.com" แสดงอยู่ หรือคุณยังคงเห็นคำเตือนเกี่ยวกับมุมมองที่เข้ากันได้หลังจากทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณได้มีการอัปเดตล่าสุดของ Windows แล้ว ดูคำแนะนำของ Microsoft

และคุณอาจต้องอัปเดต Internet Explorer เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร