Korzystanie z Map Google w Internet Explorerze

Jeśli korzystasz z Map Google w Internet Explorerze, możesz mieć problemy z ich wyświetlaniem. Internet Explorer zawiera Widok zgodności, funkcję wpływającą na to, jak wyświetlają się Mapy. Aby naprawić problemy z wyświetlaniem, możesz wyłączyć Widok zgodności.

Wyłączanie widoku zgodności

  1. Otwórz Internet Explorera.
  2. Kliknij Narzędzia Narzędzia w prawym górnym rogu (jeśli nie widzisz tej ikony, naciśnij klawisz F10, aby ją wyświetlić).
  3. Kliknij Ustawienia widoku zgodności.
  4. W sekcji „Witryny sieci Web dodane do Widoku zgodności” wybierz google.com.
  5. Kliknij Usuń.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli „google.com” nie ma na liście lub nadal widzisz ostrzeżenie o widoku zgodności po wykonaniu powyższych czynności, upewnij się, że masz zainstalowane na komputerze najnowsze aktualizacje systemu Windows. Zapoznaj się z instrukcjami Microsoftu.

Konieczna może być również aktualizacja do najnowszej wersji Internet Explorera.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?