Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Để cập nhật nhanh thông tin doanh nghiệp của bạn, hãy vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và quản lý danh sách doanh nghiệp của bạn.

Các bước để báo cáo lỗi trên bản đồ

Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu thấy lỗi trong Google Maps, ví dụ như:

 • Tên đường không chính xác
 • Thông tin sai về đường một chiều và đường hai chiều
 • Đường được vẽ không chính xác
 • Đường bị đóng
 • Đường không tồn tại
 • Vị trí địa chỉ hoặc điểm đánh dấu sai

Lưu ý:

 • Để chỉnh sửa thông tin về doanh nghiệp hoặc mốc, bạn có thể đề xuất chỉnh sửa.
 • Bạn chỉ có thể báo cáo lỗi trên bản đồ ở một số quốc gia và khu vực.

Cho chúng tôi biết về lỗi

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Để báo cáo sự cố về địa chỉ, hãy tìm kiếm địa chỉ đó hoặc nhấp vào bản đồ để thả ghim.
 3. Ở góc dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào Gửi phản hồi. Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể báo cáo sự cố.
 4. Chọn Báo cáo vấn đề dữ liệu.
 5. Làm theo hướng dẫn.
 6. Nhấp vào Gửi.

Thời gian cần thiết để chỉnh sửa được công bố

Chúng tôi sẽ xem xét báo cáo của bạn, nên thay đổi của bạn có thể cần một thời gian để được cập nhật trên bản đồ. Google có thể gửi cho bạn email về trạng thái của các báo cáo.

Bài viết này có hữu ích không?