Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Để cập nhật nhanh thông tin doanh nghiệp của bạn, hãy vào tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi và quản lý danh sách doanh nghiệp của bạn.

Các bước để báo cáo lỗi trên bản đồ

Bạn có thể cho chúng tôi biết nếu thấy lỗi trong Google Maps, ví dụ như sai địa chỉ hoặc thông tin doanh nghiệp không chính xác bằng cách đề xuất chỉnh sửa. Nếu bạn nghĩ cần xóa nội dung gì đó vì lý do pháp lý, hãy gửi yêu cầu pháp lý.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đề xuất chỉnh sửa tại một số quốc gia hoặc khu vực.

Báo cáo lỗi trên bản đồ

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Ở phía trên cùng bên trái, nhấp vào Menu .
 3. Nhấp vào Gửi phản hồi.
 4. Chọn Báo cáo vấn đề dữ liệu.
 5. Để báo cáo vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo hướng dẫn.
 6. Nhấp vào Gửi.

Lưu ý:

 • Nếu bạn tìm kiếm một địa điểm và thấy chi tiết doanh nghiệp không chính xác, bạn có thể đề xuất chỉnh sửa bằng cách nhấp vào Đề xuất chỉnh sửa.
 • Nếu bạn đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể đề xuất chỉnh sửa.

Thời gian cần thiết để chỉnh sửa được công bố

Chúng tôi sẽ xem xét chỉnh sửa của bạn, nên thay đổi của bạn có thể cần một thời gian để được cập nhật trên bản đồ. Google có thể gửi cho bạn email về trạng thái của các chỉnh sửa và có thể chuyển tiếp cho bạn câu hỏi từ những người khác xem xét chỉnh sửa của bạn.

Những loại vấn đề bạn có thể báo cáo

Dưới đây là danh sách những vấn đề bạn có thể thông báo cho chúng tôi.

Những địa điểm như danh sách doanh nghiệp, sân bay hoặc công viên
 • Địa điểm bị đóng cửa vĩnh viễn hoặc không tồn tại
 • Tên
 • Địa chỉ
 • Danh mục
 • Vị trí điểm đánh dấu
 • Số điện thoại
 • Trang web
 • Giờ
Địa chỉ
 • Địa chỉ
 • Vị trí điểm đánh dấu
Đường
 • Tên không chính xác
 • Đường một chiều/hai chiều không chính xác
 • Đường được vẽ không chính xác
 • Đường bị đóng
 • Không tồn tại

Báo cáo vấn đề khác

Báo cáo ảnh
 1. Mở Google Maps.
 2. Tìm kiếm địa điểm.
 3. Chọn ảnh.
 4. Ở góc dưới bên, nhấp vào Báo cáo vấn đề.
 5. Để báo cáo vấn đề của bạn, hãy thực hiện theo hướng dẫn.
 6. Nhấp vào Gửi.
Làm mờ hoặc xóa ảnh ở Chế độ xem phố

Nếu bạn thấy ảnh ở Chế độ xem phố có nội dung không phù hợp, bạn có thể yêu cầu làm mờ hoặc xóa ảnh.

Thông tin danh sách doanh nghiệp của tôi không đúng

Nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp, hãy sử dụng miễn phí Google Doanh nghiệp của tôi để quản lý thông tin danh sách của mình. Bạn có thể nhanh chóng quản lý các chi tiết như giờ làm việc, địa chỉ và ảnh.

Để cập nhật thông tin doanh nghiệp của bạn trên Google Maps, hãy xác nhận quyền sở hữu và xác minh doanh nghiệp của bạn bằng cách sử dụng máy tính.

Sau khi xác nhận quyền sở hữu và xác minh doanh nghiệp, bạn có thể cập nhật thông tin doanh nghiệp của mình.

Mô tả doanh nghiệp không đúng

Google cố gắng để hiển thị mô tả chính xác, cập nhật về doanh nghiệp. Chúng tôi không loại bỏ những lời mô tả không rõ ràng hoặc tiêu cực. Chúng tôi chỉ loại bỏ những thứ sau:

 • Từ khóa và đoạn trích đánh giá được liên kết với một địa chỉ không liên quan.
 • Tóm tắt của người viết nếu thông tin được bao gồm mô tả các dịch vụ mà doanh nghiệp không cung cấp.

Nếu muốn, bạn có thể báo cáo mô tả doanh nghiệp không chính xác.

Tìm hiểu thêm về chính sách đánh giá địa phương.

Bài viết này có hữu ích không?