Báo cáo sự cố hoặc sửa bản đồ

Nếu bạn thấy điều gì đó sai về bản đồ - như chỉ đường sai hoặc thiếu địa điểm - thì bạn có thể báo cáo điều đó bằng cách sử dụng Google Maps. Bạn có thể sử dụng Google Map Maker để báo cáo vị trí nhà hoặc căn hộ bị thiếu cho Maps.

Báo cáo sự cố

Để báo cáo một sự cố trên bản đồ:

 1. Mở Google Maps
 2. Phóng to và nhấp vào nơi bạn thấy sự cố. Đó có thể là một con đường, một địa chỉ, một doanh nghiệp hoặc địa điểm khác. Hoặc, tìm kiếm địa điểm bạn muốn cập nhật.
 3. Nhấp vào Báo cáo sự cố ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ.
  Nếu bạn không thấy liên kết "Báo cáo sự cố", hãy tìm hiểu thêm trong mục dưới đây.
 4. Làm theo hướng dẫn để báo cáo sự cố của bạn. Hoặc nhấp vào Thêm địa điểm bị thiếu để thêm địa điểm mới (như nhà hàng hoặc công viên) vào bản đồ.
 5. Nhấp vào Gửi.

Điều gì xảy ra với báo cáo của bạn

Nếu bạn báo cáo sự cố trên Google Maps, các thay đổi của bạn thường được gửi tới Google Map Maker. Bằng cách sử dụng Map Maker, mọi người có thể gửi báo cáo và đánh giá các báo cáo được những người dùng khác thực hiện về thông tin bị thiếu hoặc không chính xác trên bản đồ. Thay đổi của bạn sẽ được so sánh với nhiều nguồn khác nhau để xác nhận là nó chính xác.

Lưu ý: Không phải tất cả các báo cáo đều được gửi tới Map Maker. Một số báo cáo được gửi trực tiếp đến Google để xem xét

Hiển thị cách làm

Không thấy liên kết "Báo cáo sự cố"?

Nếu bạn không thấy liên kết "Báo cáo sự cố", bạn không thể báo cáo sự cố dữ liệu cho Google Maps vào thời điểm này.

Tuy nhiên, bạn có thể báo cáo sự cố trực tiếp cho các nhà cung cấp dữ liệu của chúng tôi bên ngoài Google Maps:

 1. Phóng to khu vực bạn thấy sự cố.
 2. Tìm tên nhà cung cấp dữ liệu ở góc dưới bên phải của bản đồ. Ví dụ: “Tele Atlas.”
 3. Tìm kiếm nhà cung cấp dữ liệu trên Google Tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với họ.

Báo cáo hình ảnh hoặc nội dung nhạy cảm

Hình ảnh Chế độ xem phố cần làm mờ hoặc cập nhật
Tìm hiểu cách báo cáo hình ảnh Chế độ xem phố bị lỗi thời hoặc chứa thông tin cá nhân (như khuôn mặt hoặc biển số xe).
Hình ảnh vệ tinh cần cập nhật
Bạn hiện không thể báo cáo hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng công cụ Theo dõi Thế giới của bạn để tìm hiểu khi nào hình ảnh mới sẽ có sẵn.
Thông tin cá nhân của tôi xuất hiện cho doanh nghiệp không có liên quan

Bạn có thể báo cáo vấn đề này thông qua Google Maps nếu thông tin cá nhân, như số điện thoại của bạn, đang xuất hiện trên kết quả tìm kiếm địa điểm hoặc doanh nghiệp.

 1. Mở Google Maps và tìm kiếm doanh nghiệp.
 2. Nhấp vào Đề nghị chỉnh sửa trong thẻ dưới hộp tìm kiếm.
 3. Làm theo hướng dẫn để báo cáo sự cố của bạn.
 4. Nhấp vào Gửi.

 

Loại bỏ nội dung vì lý do pháp lý
Để báo cáo nội dung sẽ bị loại bỏ khỏi Google vì lý do pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi.

Chỉnh sửa trực tiếp bằng Map Maker

Hãy đóng góp kiến ​​thức của bạn về thế giới để thêm hoặc thay đổi thông tin bản đồ cho hơn 200 quốc gia và khu vực với Google Map Maker. Trong khi bạn có thể báo cáo sự cố bản đồ với tính năng “Báo cáo sự cố,” bạn cũng có thể tự đề xuất chỉnh sửa với Map Maker. Map Maker chỉ khả dụng ở một số quốc gia nhất định.