Cách báo cáo vấn đề về dữ liệu

Nếu bạn thấy điều gì đó sai về bản đồ, như giờ làm việc sai, thì bạn có thể báo cáo điều đó bằng cách sử dụng liên kết "Báo cáo vấn đề về dữ liệu". Để chỉnh sửa những địa điểm quan trọng đối với bạn trên Google Maps, bạn có thể sử dụng Google Map Maker.

Báo cáo vấn đề về dữ liệu

Để báo cáo vấn đề về dữ liệu trên bản đồ:

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Phóng to và nhấp vào nơi bạn gặp vấn đề. Đó có thể là một con đường, hướng đi, địa chỉ, doanh nghiệp hoặc địa điểm khác. Hoặc tìm kiếm địa điểm bạn muốn cập nhật.
 3. Ở góc trên cùng bên trái, nhấp vào menu chính ​.
 4. Nhấp vào Gửi phản hồi.
 5. Nhấp vào Báo cáo vấn đề về dữ liệu.
  Nếu bạn không thấy liên kết "Báo cáo sự cố về dữ liệu", hãy tìm hiểu thêm trong phần bên dưới.
 6. Làm theo hướng dẫn để báo cáo vấn đề của bạn. Để thêm địa điểm mới, như nhà hàng hoặc công viên, hãy nhấp vào Thêm địa điểm bị thiếu.
 7. Nhấp vào Gửi.
Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể báo cáo vấn đề từ bên trong Maps. Thay vào đó bạn có thể gửi các chỉnh sửa bằng cách sử dụng Map Maker.

Điều gì xảy ra với báo cáo của bạn

Nếu bạn báo cáo vấn đề trên Google Maps, các thay đổi của bạn thường được gửi tới Google Map Maker. Bằng cách sử dụng Map Maker, mọi người có thể gửi báo cáo và đánh giá các báo cáo được thực hiện bởi người dùng khác về thông tin bị thiếu hoặc sai trên bản đồ. Thay đổi của bạn sẽ được so sánh với nhiều nguồn khác nhau để xác nhận thay đổi là chính xác.

Lưu ý: Không phải tất cả báo cáo đều được gửi tới Map Maker. Một số được gửi trực tiếp đến Google để xem xét.

Chỉ cho tôi cách thực hiện

Không thấy liên kết "Báo cáo vấn đề về dữ liệu"?

Nếu không thấy liên kết "Báo cáo vấn đề về dữ liệu", thì bạn không thể báo cáo vấn đề cho Google Maps ngay bây giờ.

Tuy nhiên, bạn có thể báo cáo vấn đề bên ngoài Google Maps:

 1. Phóng to khu vực chung nơi bạn thấy sự cố.
 2. Tìm tên nhà cung cấp dữ liệu ở góc dưới cùng bên phải của bản đồ.
 3. Tìm kiếm nhà cung cấp dữ liệu trên Google Tìm kiếm và liên hệ trực tiếp với họ.

Gỡ rối thông tin trên bản đồ

Tôi thực hiện theo các bước và thông tin vẫn sai

Nếu bản đồ vẫn sai, bạn có thể sử dụng Google Map Maker để tự mình sửa thông tin. Những chỉnh sửa của Map Maker được so sánh với nhiều nguồn khác nhau và có hiệu lực ngay khi người đánh giá xác nhận chỉnh sửa là chính xác.

Hình ảnh Chế độ xem phố cần làm mờ hoặc cập nhật
Tìm hiểu cách báo cáo hình ảnh Chế độ xem phố bị lỗi thời hoặc chứa thông tin cá nhân, như khuôn mặt hoặc biển số xe.
Hình ảnh vệ tinh cần cập nhật
Ngay bây giờ, bạn không thể báo cáo hình ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng công cụ Theo dõi thế giới của bạn để tìm hiểu khi nào hình ảnh mới sẽ có sẵn.
Thông tin cá nhân xuất hiện cho doanh nghiệp không liên quan

Nếu thông tin cá nhân xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của doanh nghiệp hoặc địa điểm trong Maps, Google+ hay Google Tìm kiếm, bạn có thể báo cáo vấn đề thông qua Google Maps.

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Tìm kiếm doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào Đề nghị chỉnh sửa trong thẻ bên dưới hộp tìm kiếm.
 4. Làm theo hướng dẫn để báo cáo vấn đề của bạn.
 5. Nhấp vào Gửi.
Loại bỏ nội dung vì lý do pháp lý
Để báo cáo nội dung sẽ bị loại bỏ khỏi Google vì lý do pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi.
Bài viết này có hữu ích không?