Rapportera ett problem eller korrigera kartan

Om du ser ett fel på kartan, till exempel en felaktig vägbeskrivning eller en plats som saknas, kan du rapportera det med hjälp av Google Maps. Om du vill rapportera till Maps att ett hus eller en adress saknas, använder du Google Map Maker.

Rapportera ett problem

Så här rapporterar du ett problem med kartan:

 1. Öppna Google Maps.
 2. Zooma in och klicka på platsen där du ser problemet. Det kan handla om en väg, vägbeskrivning, adress, butik eller en annan plats. Eller sök efter platsen du vill uppdatera.
 3. Klicka på Rapportera ett problem längst ned till höger på kartan.
  Om länken Rapportera ett problem inte visas, kan du läsa mer i avsnittet nedan.
 4. Rapportera problemet genom att följa anvisningarna. Eller klicka på Lägg till en plats som saknas om du vill lägga till en ny plats (till exempel en restaurang eller en park) på kartan.
 5. Klicka på Skicka.

Vad händer med rapporten?

Om du rapporterar ett problem i Google Maps, skickas dina ändringar vanligtvis till Google Map Maker. Via Map Maker kan användarna skicka in egna rapporter och granska rapporter från andra användare om information som saknas eller är felaktig på kartan. Ändringen jämförs med en rad olika källor så att vi kan säkerställa att den är korrekt.

Obs! Alla rapporter skickas inte till Map Maker. Vissa skickas direkt till Google för granskning.

Visa hur

Visas inte länken Rapportera ett problem?

Om länken Rapportera ett problem inte visas, kan du inte rapportera till Google Maps just nu.

Däremot kan du kanske rapportera ett problem direkt till våra externa dataleverantörer:

 1. Zooma in området där du ser att det finns ett problem.
 2. Dataleverantörens namn visas längst ned till höger på kartan, till exempel ”Tele Atlas”.
 3. Sök efter dataleverantören på Google Sök och kontakta den direkt.

Rapportera bilder eller känsligt innehåll

Street View-bild behöver suddas eller uppdateras
Läs om hur du rapporterar en Street View-bild som antingen är inaktuell eller innehåller personliga uppgifter (till exempel ett ansikte eller en registreringsskylt).
Satellitbild behöver uppdateras
För närvarande går det inte att rapportera satellitbilder. Däremot kan du använda verktyget Follow Your World när du vill ta reda på när nya bilder blir tillgängliga.
Mina personliga uppgifter visas vid ett företag som inte har med mig att göra

Du kan rapportera problemet via Google Maps om det visas personliga uppgifter, till exempel ditt telefonnummer, i sökresultatet för ett företag eller en plats.

 1. Öppna Google Maps och sök efter företaget.
 2. Klicka på Föreslå en ändring på kortet under sökrutan.
 3. Rapportera problemet genom att följa anvisningarna.
 4. Klicka på Skicka.

 

Ta bort innehåll av juridiska skäl
Kontakta oss om du vill rapportera innehåll som bör tas bort från Google av juridiska skäl.

Redigera direkt med Map Maker

Bidra med din kunskap om världen genom att lägga till eller ändra kartinformation om mer än 200 länder och regioner via Google Map Maker. Du kan rapportera problem med kartorna via länken Rapportera ett problem, kan du också själv föreslå en ändring via Map Maker. Map Maker är bara tillgängligt i vissa länder.

Laura är Google Maps-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Skicka feedback om sidan till henne.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp