Rapportera ett problem eller åtgärda kartan

If you see something wrong with the map, like wrong directions or a missing place, you can report it using Google Maps. Använd Google Map Maker när du vill rapportera till Maps att en byggnad eller en adress saknas.

Rapportera ett problem

Så här rapporterar du ett problem med kartan:

 1. Öppna Google Maps och kontrollera att du är inloggad.
 2. Zooma in och klicka på platsen där du ser problemet. Det kan handla om en väg, vägbeskrivning, adress, ett företag eller en annan plats. Eller sök efter platsen du vill uppdatera.
 3. Klicka på huvudmenyn i övre vänstra hörnet ​.
 4. Klicka på Rapportera ett dataproblem.
  Om länken Rapportera ett problem inte visas kan du läsa mer i avsnittet nedan.
 5. Rapportera problemet genom att följa anvisningarna. Om du vill lägga till en ny plats, till exempel en restaurang eller en park, klickar du på Lägg till en plats som saknas
 6. Klicka på Skicka.
Obs! Om du inte ser huvudmenyn letar du reda på hjälpikonen längst ned till höger Om du använder Maps i Begränsat läge kan du inte rapportera problem från Maps. Du kan eventuellt skicka in ändringar med hjälp av Map Maker i stället.

Vad händer med rapporten?

Om du rapporterar ett problem i Google Maps skickas dina ändringar vanligtvis till Google Map Maker. Via Map Maker kan användarna skicka in egna rapporter och granska rapporter från andra användare om information som saknas eller är felaktig på kartan. Ändringen jämförs med en rad olika källor så att vi kan kontrollera att den är korrekt.

Obs! Inte alla rapporter skickas till Map Maker. Vissa skickas direkt till Google för granskning.

Visa hur

Du ser inte länken Rapportera ett problem

Om du inte ser länken Rapportera ett problem går det inte att rapportera problemet till Google Maps just nu.

Du kanske ändå kan rapportera problemet utanför Google Maps.

 1. Zooma in på det område där du ser att det förekommer ett problem.
 2. Dataleverantörens namn visas längst ned till höger på kartan, Till exempel Tele Atlas.
 3. Sök efter dataleverantören i Google Sök och kontakta denna direkt.

Felsöka information på kartan

Jag har följt stegen men informationen innehåller ändå fel

Om kartan fortfarande innehåller fel kan du korrigera fel med Google Map Maker. Map Maker-redigeringar jämförs med en mängd olika källor och visas live i onlinekartan så snart granskarna har bekräftat att redigeringen stämmer.

Street View-bild behöver suddas eller uppdateras
Läs om hur du rapporterar en Street View-bild som är inaktuell eller innehåller personliga uppgifter, som ett ansikte eller en registreringsskylt.
Satellitbild behöver uppdateras
För närvarande går det inte att rapportera satellitbilder. Däremot kan du använda verktyget Följ din värld när du vill ta reda på när nya bilder blir tillgängliga.
Mina personliga uppgifter visas vid ett företag som inte har med mig att göra

Om personliga uppgifter visas för ett företag eller en plats i sökresultaten i Maps, Google+ eller Google Sök, kan du rapportera problemet i Google Maps.

 1. Öppna Google Maps och kontrollera att du är inloggad.
 2. Sök efter företaget.
 3. Klicka på Föreslå en ändring på kortet under sökrutan.
 4. Rapportera problemet genom att följa anvisningarna.
 5. Klicka på Skicka.

 

Ta bort innehåll av juridiska skäl
Kontakta oss om du vill rapportera innehåll som bör tas bort från Google av juridiska skäl.

Laura är Google Maps-expert och har skrivit den här hjälpsidan. Skicka feedback om sidan till henne.

Till hur stor hjälp är denna artikel:

Feedbacken har registrerats. Tack!
 • Inte alls till någon hjälp
 • Inte till så stor hjälp
 • Till viss hjälp
 • Till stor hjälp
 • Extremt stor hjälp