ขั้นตอนการส่งความคิดเห็น

เรามองหาวิธีในการปรับปรุง Google Maps อยู่เสมอ และคุณสามารถช่วยได้ด้วยการให้ความคิดเห็น บอกให้เราทราบถึงสิ่งที่คุณชอบ สิ่งที่คุณไม่ชอบ หรือรายงานข้อบกพร่องที่คุณพบ หากคุณคิดว่าควรนำบางสิ่งออกเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมาย ให้ส่งคำขอทางกฎหมาย

ประเภทความคิดเห็นที่คุณส่งได้

คุณบอกเราเกี่ยวกับ 3 สิ่งต่อไปนี้ได้เมื่อส่งความคิดเห็น

ส่งความคิดเห็นเกี่ยวกับ Maps

หากต้องการบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้ Maps โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

  1. เปิด Google Maps และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
  2. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
  3. คลิกส่งความคิดเห็น
    หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะเห็นส่งความคิดเห็นทั่วไป
  4. เลือกความคิดเห็นเกี่ยวกับ Maps
  5. หากต้องการเพิ่มภาพหน้าจอพร้อมกับความคิดเห็น โปรดทำตามคำแนะนำ
  6. คลิกส่ง

เคล็ดลับในการให้ข้อเสนอแนะที่ดี

  • พยายามให้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากไม่แน่ใจว่าจะเรียกบางสิ่งบางอย่างว่าอะไร คุณสามารถอธิบายสิ่งเหล่านั้นแทน ยิ่งเรารู้ข้อมูลมากเท่าไหร่ เรายิ่งมีโอกาสแก้ไขได้มากขึ้นเท่านั้น
  • พยายามให้ข้อมูลมากที่สุด บอกเราถึงสิ่งที่คุณกำลังทำ สิ่งที่เกิดขึ้น และสิ่งที่คุณคาดหวัง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร