Mga hakbang sa pagpapadala sa amin ng feedback

Palagi kaming naghahanap ng mga paraan upang mapahusay ang Google Maps at ikalulugod naming malaman ang iyong saloobin. Sabihin sa amin kung ano ang gusto mo, hindi mo gusto, o ang mga bug na iyong nakita. Kung sa tingin mo ay may dapat alisin para sa mga legal na dahilan, magsumite ng legal na kahilingan.

Mga uri ng feedback na puwede mong ipadala

Kapag nagpadala ka ng feedback, may tatlong bagay kang puwedeng sabihin sa amin:

Magpadala ng feedback tungkol sa Maps

Upang masabi sa amin ang iyong karanasan sa paggamit ng Maps, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Sa iyong iPhone o iPad, buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Tulong at Feedback.
  3. I-tap ang Magpadala ng feedback at pagkatapos ay Magpadala ng feedback sa app.

Kalugin para magpadala ng feedback sa iyong telepono o tablet

Maaari mong kalugin ang iyong telepono o tablet para padalhan kami ng feedback. Kukuha ito ng screenshot ng iyong screen ng Google Maps para matulungan kaming maunawaan kung ano ang nangyayari. Maaari mong alisin ang screenshot na ito kung hindi ito kailangan.

Para i-on o i-off ang "kalugin para magpadala ng feedback," sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos ay Mga Setting.
  3. Lagyan ng check ang kahon o i-on ang "Kalugin para magpadala ng feedback."

Mga tip para sa pagbibigay ng magandang feedback

  • Maging partikular hangga't maaari. Kung hindi ka sigurado kung ano ang tawag sa isang bagay, maaari mo na lang itong ilarawan. Kapag mas marami kaming nalalaman, mas malamang na maaayos namin iyon.
  • Maglagay ng maraming impormasyon hangga't maaari. Sabihin sa amin kung ano ang ginagawa mo noon, ano ang nangyari at ano ang inasahan mo.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?