Đặt hoặc thay đổi địa chỉ nhà riêng và cơ quan

Nhập ít hơn và nhận thông tin chỉ đường nhanh hơn bằng cách đặt địa chỉ nhà riêng và cơ quan của bạn. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, bạn cũng có thể chọn biểu tượng cho nhà riêng và cơ quan của bạn.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập để đặt, chỉnh sửa và xem nhà riêng và cơ quan của mình trên bản đồ. Hãy tìm hiểu cách đăng nhập vào Google Maps.

Đặt địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Trên máy tính của bạn, hãy mở Google Maps và đăng nhập.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Được gắn nhãn.
 3. Chọn Nhà riêng hoặc Cơ quan.
 4. Nhập địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan của bạn, rồi nhấp vào Lưu.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn sẽ không thể đặt địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan.

Thay đổi địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập Nhà riêng hoặc Cơ quan.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa kế bên địa chỉ bạn muốn thay đổi. 
 4. Nhập địa chỉ mới, rồi nhấp vào Lưu.

Xóa địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Được gắn nhãn.
 3. Nhấp vào dấu Đóng bên cạnh địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ cơ quan.

Nhận chỉ đường về nhà hoặc tới cơ quan

 1. Mở Google Maps và nhớ đăng nhập.
 2. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập Nhà riêng hoặc Cơ quan.
 3. Nhấp vào biểu tượng Chỉ đường Chỉ đường.
 4. Chọn biểu tượng Lái xe, Phương tiện công cộng, Đi bộ hoặc Đi xe đạp.

Mẹo: Bạn cũng có thể nhập nhà riêng hoặc cơ quan vào các trường chỉ đường để sử dụng địa điểm đó làm điểm xuất phát hoặc điểm đến.

Khắc phục sự cố khi xem nhà riêng và cơ quan trong Maps

Để sử dụng nhà riêng và cơ quan khi tìm kiếm hoặc khi sử dụng thông tin chỉ đường, bạn cần bật Hoạt động web và ứng dụng. Nếu bạn không thấy nhà riêng và cơ quan trong Maps, hãy tìm hiểu cách bật Hoạt động web và ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?