ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

ประหยัดเวลาพิมพ์และหาเส้นทางเร็วขึ้นด้วยการตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน คุณยังสามารถเลือกไอคอนสำหรับบ้านและที่ทำงานในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้อีกด้วย

หมายเหตุ: คุณต้องลงชื่อเข้าใช้จึงจะสามารถตั้งค่า แก้ไข และดูที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณบนแผนที่ เรียนรู้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ Google Maps

ตั้งค่าที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ แล้ว ติดป้ายกำกับ
 3. เลือกบ้านหรือที่ทำงาน
 4. ป้อนที่อยู่

เปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ แล้ว ติดป้ายกำกับ
 3. ถัดจาก "บ้าน" หรือ "ที่ทำงาน" ให้แตะอื่นๆ เพิ่มเติม แล้ว แก้ไขบ้านหรือแก้ไขที่ทำงาน
 4. ล้างที่อยู่ปัจจุบัน แล้วเพิ่มที่อยู่ใหม่

ลบที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ แล้ว ติดป้ายกำกับ
 3. ถัดจาก "บ้าน" หรือ "ที่ทำงาน" แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำที่อยู่บ้านออกหรือนำที่อยู่ที่ทำงานออก

ขอเส้นทางไปบ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad ตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน ถ้าคุณยังไม่ได้ทำ
 2. แตะเส้นทาง เส้นทาง
 3. เลือกโหมดการเดินทาง
 4. แตะ บ้านหรือที่ทำงาน

เลือกไอคอนรายการโปรดสำหรับบ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิดแอป Google Maps Google Maps ใน iPhone หรือ iPad
 2. แตะ บันทึกแล้ว บันทึกสถานที่ แล้ว ติดป้ายกำกับ
 3. ถัดจาก "บ้าน" หรือ "ที่ทำงาน" แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เปลี่ยนไอคอน
 4. แตะไอคอนใหม่สำหรับบ้านหรือที่ทำงานจากรายการ
 5. แตะบันทึก

หมายเหตุ:

 • คุณเพิ่มได้เฉพาะไอคอนบ้านหรือที่ทำงานเท่านั้น
 • สถานที่ที่ติดป้ายกำกับเป็นข้อมูลส่วนตัว คุณเท่านั้นที่จะเห็นสถานที่นี้

แก้ปัญหาการดูบ้านและที่ทำงานใน Maps

หากต้องการใช้ที่อยู่บ้านและที่ทำงานขณะค้นหาหรือใช้เส้นทาง คุณจะต้องเปิดการใช้งานกิจกรรมเว็บและแอป หากคุณไม่เห็นบ้านและที่ทำงานใน Maps เรียนรู้วิธีการเปิดกิจกรรมเว็บและแอป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร