Postavljanje ili izmjena kućne i poslovne adrese

Postavite kućnu i poslovnu adresu kako biste manje tipkali i brže dobivali upute. Na telefonu ili tabletu možete i odabrati ikonu za kuću ili posao.

Napomena: morate se prijaviti da biste postavili, uredili i vidjeli kuću i posao karti. Saznajte kako se prijaviti na Google karte.

Postavljanje kućne ili poslovne adrese

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Spremljeno Spremi mjesto a zatim Označeno.
 3. Odaberite Dom ili Posao.
 4. Unesite adresu.

Promjena kućne ili poslovne adrese

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Spremljeno Spremi mjesto a zatim Označeno.
 3. Pored odjeljka "Dom" ili "Posao" dodirnite Više Više a zatim Uredi kućnu adresu ili Uredi poslovnu adresu.
 4. Izbrišite trenutačnu adresu i dodajte novu.

Brisanje kućne ili poslovne adrese

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Spremljeno Spremi mjesto a zatim Označeno.
 3. Pored odjeljka "Dom" ili "Posao" dodirnite Više Više a zatim Ukloni kućnu adresu ili Ukloni poslovnu adresu.

Preuzimanje uputa do kuće ili posla

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte. Postavite kućnu ili poslovnu adresu ako to već niste učinili.
 2. Dodirnite Upute Upute.
 3. Odaberite način prijevoza.
 4. Dodirnite Dom ili Posao.

Odabir omiljene ikone za dom ili posao

 1. Na iPhoneu ili iPadu otvorite aplikaciju Google karte Karte.
 2. Dodirnite Spremljeno Spremi mjesto a zatim Označeno.
 3. Pored odjeljka "Dom" ili "Posao" dodirnite Više 더보기 a zatim Promijeni ikonu.
 4. Dodirnite novu ikonu za dom ili posao s popisa.
 5. Dodirnite Spremi.

Napomene:

 • Možete dodati samo ikone za kuću ili posao.
 • Vaša su označena mjesta privatna, pa ih samo vi možete vidjeti.

Rješavanje problema s prikazom kuće i posla na Kartama

Da biste kuću i posao upotrebljavali tijekom pretraživanja ili korištenja uputa, morate uključiti Aktivnost na webu i u aplikacijama. Ako se na Kartama ne prikazuje kućna i poslovna adresa, saznajte kako uključiti Aktivnost na webu i u aplikacijama.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?