ตั้งค่าหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านและที่ทำงาน

ประหยัดเวลาพิมพ์และหาเส้นทางเร็วขึ้นด้วยการตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงาน คุณยังสามารถเลือกไอคอนสำหรับบ้านและที่ทำงานในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้อีกด้วย

หมายเหตุ: คุณต้องลงชื่อเข้าใช้จึงจะสามารถตั้งค่า แก้ไข และดูที่อยู่บ้านและที่ทำงานของคุณบนแผนที่ เรียนรู้วิธีการลงชื่อเข้าใช้ Google Maps

ตั้งค่าที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์และตรวจดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ติดป้ายกำกับ
 3. เลือกบ้านหรือที่ทำงาน
 4. พิมพ์ที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน แล้วกดบันทึก

หมายเหตุ: หากคุณกำลังใช้ Maps ในโหมด Lite จะตั้งค่าที่อยู่บ้านและที่ทำงานไม่ได้

เปลี่ยนแปลงที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps และตรวจสอบว่าคุณได้ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์บ้านหรือที่ทำงาน
 3. คลิกแก้ไขถัดจากที่อยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยน 
 4. พิมพ์ที่อยู่ใหม่แล้วคลิกบันทึก

ลบที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps และดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น ติดป้ายกำกับ
 3. คลิก ปิด ถัดจากที่อยู่บ้านหรือที่ทำงาน

ขอเส้นทางไปบ้านหรือที่ทำงาน

 1. เปิด Google Maps และดูว่าคุณลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 2. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์บ้านหรือที่ทำงาน
 3. คลิกเส้นทาง เส้นทาง
 4. เลือกขับรถ ขนส่งสาธารณะ เดินเท้า หรือจักรยาน

เคล็ดลับ: คุณสามารถพิมพ์บ้านหรือที่ทำงานลงในช่องเส้นทางเพื่อใช้สถานที่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นหรือจุดหมายได้ด้วย

แก้ปัญหาการดูบ้านและที่ทำงานใน Maps

หากต้องการใช้ที่อยู่บ้านและที่ทำงานขณะค้นหาหรือใช้เส้นทาง คุณจะต้องเปิดการใช้งานกิจกรรมเว็บและแอป หากคุณไม่เห็นบ้านและที่ทำงานใน Maps เรียนรู้วิธีการเปิดกิจกรรมเว็บและแอป

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร