ดูสถานที่ การจราจร ภูมิประเทศ เส้นทางจักรยาน และขนส่งสาธารณะ

คุณดูสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ใน Google Maps ได้

 • การจราจรในเส้นทางของคุณ
 • เส้นทางขนส่งสาธารณะในเมืองใหม่
 • เส้นทางที่เหมาะกับจักรยาน
 • ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ
 • สถานที่ใกล้เคียง

เลือกแผนที่และข้อมูลของคุณ

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ Google Maps
 3. คลิกเมนู เมนู ที่ด้านซ้ายบน
 4. เลือกประเภทแผนที่ที่คุณต้องการต่อไปนี้
  • แผนที่: ถนน สถานที่ และจุดสังเกตที่สำคัญ
  • ดาวเทียม: ภาพถ่ายทางอากาศ
  • ภูมิประเทศ: ภูมิประเทศในพื้นที่
 5. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการดูในแผนที่ เช่น
  • การจราจร: สภาพการจราจรในพื้นที่
  • ขนส่งสาธารณะ: เส้นทางรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน และรถไฟ
  • จักรยาน: เส้นทางจักรยาน
  • Street View: เข้าถึง Street View ในพื้นที่
  • 3 มิติ: ดูอาคารในแบบ 3 มิติ
 6. คลิกลูกโลก หากต้องการซูมออกแล้วดูโลกแบบ 3 มิติ

หมายเหตุ: หากตัวเลือกแสดงเป็นสีเทาแสดงว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะเลือก

ความหมายของสีและสัญลักษณ์ในคำอธิบาย

สถานที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ
หากต้องการดูสถานที่น่าสนใจ ให้มองหาหมุดขนาดเล็กที่แสดงสถานที่ใกล้เคียง สถานที่ที่น่าสนใจมีหลายหมวดหมู่ด้วยกัน ได้แก่
อาหารและเครื่องดื่ม 
Food Wine Bar or pub Cafe 
ร้านค้าปลีก
Shopping Grocery
สถานที่ท่องเที่ยวกลางแจ้ง
Camping Golf Zoo Park Mountain
บริการฉุกเฉิน
Pharmacy Medical aid Red Cross Red Crescent Red Shield of David 
บริการของเมือง
Police School Restroom Post Office Library
โปรดดูคำอธิบายแบบเต็มหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมุดขนาดเล็กและความหมายของหมุดแต่ละอัน
การจราจร

รหัสสีเกี่ยวกับสภาพการจราจร

รหัสสีจะแสดงให้คุณเห็นความเร็วของการจราจรบนถนน

 • สีเขียว: การจราจรไม่ล่าช้า
 • สีส้ม: ปริมาณการจราจรปานกลาง
 • สีแดง: การจราจรล่าช้า สีแดงยิ่งเข้มแสดงว่าการจราจรบนถนนนั้นยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าลง

หมายเหตุ: เส้นสีเทาหรือสีน้ำเงินในแผนที่แสดงเส้นทางของคุณ

สัญลักษณ์ปัญหาการจราจร

ปัญหาการจราจรคือเหตุการณ์ที่ทำให้การจราจรล่าช้าต่อไปนี้

 • รถชน Accident
 • การก่อสร้าง Construction
 • การปิดถนน Road closure
 • ปัญหาการจราจรอื่นๆ Other incident

หากต้องการดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น ให้คลิกหรือแตะไอคอน

หมายเหตุ: หากมีการปิดถนน คุณจะเห็นเส้นประสีแดงตรงตำแหน่งที่มีการปิดถนน

บริการขนส่งมวลชน

เส้นบนแผนที่แสดงถึงเส้นทางรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน และรถไฟ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งสายรถไฟหรือรถประจำทางที่กำลังจะมา ให้เลือกไอคอนป้ายรถ Station stop

หากต้องการดูป้ายรถ ให้มองหาไอคอนขนส่งสาธารณะ เช่น Bart logo, Metro logo หรือ London Underground logo

เคล็ดลับ: หากมีข้อมูล สีของเส้นในแผนที่จะตรงกับระบบสีของหน่วยงานการคมนาคมขนส่ง ตัวอย่างเช่น สาย "เฉลิมรัชมงคล" ในกรุงเทพได้รับการกำหนดให้เป็นสีน้ำเงินโดยบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) จึงปรากฏเป็นสีน้ำเงินบนแผนที่ด้วย

เส้นทางจักรยาน

สีต่างๆ จะแสดงประเภทเส้นทางสำหรับจักรยาน

 • สีเขียวเข้ม: เส้นทางซึ่งไม่มีการสัญจรของยานยนต์
 • สีเขียว: เลนเฉพาะจักรยานเป็นถนนที่ใช้ร่วมกับรถยนต์แต่มีเลนจักรยานแยกต่างหาก
 • เส้นประสีเขียว: ถนนที่เหมาะสำหรับขี่จักรยานเป็นถนนที่ไม่มีช่องทางสำหรับขี่จักรยาน แต่แนะนำสำหรับนักปั่นจักรยาน
 • สีน้ำตาล: เส้นทางที่ไม่ปูพื้นเป็นเส้นทางวิบากที่พื้นถนนเป็นลูกรัง
ภูมิประเทศ

ดูระดับความสูงชันของภูมิประเทศ เช่น ภูเขาและแคนยอน เส้นชั้นความสูงที่วางซ้อนบนแผนที่แสดงระดับการยกตัวของผิวโลกและข้อมูลบอกระดับความสูงแสดงเป็นตัวเลขสีเทา

Street View

เส้นสีน้ำเงินที่วางซ้อนบนแผนที่ที่มี Street View ให้บริการ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร