ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

ดูข้อมูลการจราจร ภาพถ่ายจากดาวเทียม ภูมิประเทศ เส้นทางจักรยาน และขนส่งสาธารณะ

ด้วย Google Maps คุณสามารถดูสิ่งต่างๆ เช่น

 • การจราจรในเส้นทางของคุณ
 • เส้นทางขนส่งสาธารณะในเมืองใหม่
 • เส้นทางที่เหมาะกับจักรยาน
 • ภาพถ่ายจากดาวเทียม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศ

 

ดูข้อมูลการจราจร ขนส่งสาธารณะ จักรยาน ดาวเทียม หรือภูมิประเทศ

 1. เปิด Google Maps ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเมนู ที่ด้านบนซ้าย
 3. เลือกการจราจร ขนส่ง จักรยาน หรือภูมิประเทศ
 4. คุณจะเห็นข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ด้านล่าง
 5. หากต้องการปิดมุมมอง ให้คลิกอีกครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพถ่ายจากดาวเทียมและภาพ 3 มิติ

หมายเหตุ: หากประเภทแผนที่เป็นสีเทา แสดงว่าไม่มีข้อมูลสำหรับพื้นที่ของแผนที่ที่คุณกำลังดูอยู่

ความหมายของสีและสัญลักษณ์ในคำอธิบาย

การจราจร

รหัสสีเกี่ยวกับสภาพการจราจร

รหัสสีจะแสดงให้คุณเห็นความเร็วของการจราจรบนถนน

 • สีเขียว: การจราจรไม่ล่าช้า
 • สีส้ม: ปริมาณการจราจรปานกลาง
 • สีแดง: การจราจรล่าช้า สีแดงยิ่งเข้มแสดงว่าการจราจรบนถนนนั้นยิ่งเคลื่อนตัวได้ช้าลง

หมายเหตุ: เส้นสีเทาหรือสีน้ำเงินบนแผนที่แสดงเส้นทางของคุณ

สัญลักษณ์ปัญหาการจราจร

ปัญหาการจราจรคือเหตุการณ์ที่ทำให้การจราจรล่าช้าต่อไปนี้

 • รถชน มีอุบัติเหตุ
 • การก่อสร้าง มีการก่อสร้าง
 • การปิดถนน มีการปิดถนน
 • ปัญหาการจราจรอื่นๆ ปัญหาการจราจรอื่นๆ

หากต้องการดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้น ให้คลิกหรือแตะไอคอน

หมายเหตุ: หากมีการปิดถนน คุณจะเห็นเส้นประสีแดงตรงตำแหน่งที่มีการปิดถนน

บริการขนส่งมวลชน

เส้นบนแผนที่แสดงถึงเส้นทางรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน และรถไฟ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมรวมทั้งสายรถไฟหรือรถประจำทางที่กำลังจะมา ให้เลือกไอคอนป้ายสถานี

ในการดูป้ายสถานี ให้มองหาไอคอนขนส่งสาธารณะ เช่น , หรือ

เคล็ดลับ: ถ้ามีข้อมูล สีของเส้นในแผนที่จะตรงกับระบบสีของหน่วยงานการคมนาคมขนส่ง ตัวอย่างเช่น สาย "เฉลิมรัชมงคล" ในกรุงเทพได้รับการกำหนดให้เป็นสีน้ำเงินโดยบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ (MRT) จึงปรากฏเป็นสีน้ำเงินบนแผนที่ด้วย

เส้นทางจักรยาน

สีต่างๆ จะแสดงประเภทเส้นทางสำหรับจักรยาน

 • สีเขียวเข้ม: เส้นทางซึ่งไม่มีการสัญจรของยานยนต์
 • สีเขียว: เลนเฉพาะจักรยานเป็นถนนที่ใช้ร่วมกับรถยนต์แต่มีเลนจักรยานแยกต่างหาก
 • เส้นประสีเขียว: ถนนที่เหมาะสำหรับขี่จักรยานเป็นถนนที่ไม่มีช่องทางสำหรับขี่จักรยาน แต่แนะนำสำหรับนักปั่นจักรยาน
 • สีน้ำตาล: เส้นทางที่ไม่ปูพื้นเป็นเส้นทางวิบากที่พื้นถนนเป็นลูกรัง
ภูมิประเทศ

ดูระดับความสูงชันของภูมิประเทศ เช่น ภูเขาและหุบเขา เส้นชั้นความสูงที่วางซ้อนบนแผนที่แสดงระดับการยกตัวของผิวโลกและข้อมูลบอกระดับความสูงแสดงเป็นตัวเลขสีเทา

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร