Se trafik, kollektivtrafik, cykelvägar och terräng på kartan

Med Google Maps kan du till exempel få en snabb översikt över trafiken där du pendlar, kollektivtrafiklinjer i en ny stad, cykelvänliga rutter eller information om landskapet.

Så här får du information om trafik, kollektivtrafik, cykelvägar eller terräng

 1. Öppna Google Maps på din dator.
 2. Klicka på huvudmenyn högst upp till vänster.
 3. Klicka på Trafik, Kollektivtrafik, Cykelväg eller Terräng.
 4. Längst ner ser du mer information.
 5. Inaktivera funktionen när du är klar.

Om en typ av uppgift du vill ha är nedtonad i huvudmenyn betyder det att informationen inte är tillgänglig för den delen av kartan som du visar.

Vad kartans färger och bilder betyder

Trafik

Visa trafikinformation

 1. Öppna Google Maps på din dator.
 2. Skriv trafik i sökrutan. Eller skriv namnet på en plats, till exempel trafik nära paris.
 3. Tryck på Enter eller klicka på sökikonen .

Se typisk trafikvolym för en viss dag eller tid

Du kan se den normala trafikvolymen i ett område efter veckodag och tid på dagen.

 1. Öppna Google Maps på din dator.
 2. Skriv trafik i sökrutan. Eller skriv namnet på en plats, till exempel trafik nära paris.
 3. Tryck på Enter eller klicka på sökikonen .
 4. Klicka på pilen bredvid Aktuell trafik längst ner.
 5. Välj Typisk trafik.
 6. Välj datum genom att klicka på den veckodag du vill se.
 7. Välj klockslag med reglaget.

Trafikfärger

Färgerna visar hur snabbt trafiken rör sig på vägen.

 • Grönt: inga trafikförseningar.
 • Orange: medelhög trafik.
 • Rött: trafikförseningar. Ju mörkare den röda färgen är desto långsammare rör sig trafiken på vägen.

Grå och blå linjer på kartan visar rutterna.

Trafikstörningar

Trafikstörningar omfattar följande typer av förseningar:

 • Olyckor
 • Vägarbete
 • Avstängda vägar
 • Andra problem

Om vill ha information om vad som hänt klickar du på ikonen.

Kollektivtrafiklinjer

Linjerna på kartan visar buss, tunnelbana och spårväg. Om du vill se mer information samt kommande tåg- eller bussavgångar klickar du på en hållplatsikon .

Om du vill se hållplatserna letar du efter kollektivtrafikikonerna, till exempel  eller  eller .

Tips: Om möjligt motsvarar de färgade linjerna på kartan transportföretagets färgsystem. MTA (Metro Transit Authority) i New York City brukar till exempel visa sin A-linje i blått. Därför gör vi också det.

Cykelvägar

En förklaring under sökrutan förklarar vägarna på kartan.

 • Spår har ingen biltrafik.
 • Jord/oasfalterade vägar är grusvägar eller stigar.
 • Cykelbanor är vägar där det finns biltrafik men som har ett separat körfält för cykel.
 • Cykelvänliga vägar är vägar som inte har ett separat körfält för cykel men som rekommenderas för cyklister.
Terränginformation

Se höjderna och djupen i landskapet som berg och dalgångar. Konturlinjer på kartan visar höjd och grå siffror visar altitud.

Var den här artikeln till hjälp?