Se platser, trafik, terräng, cykel och kollektivtrafik

På Google Maps kan du bland annat se

 • trafikförhållandena på vägen till jobbet
 • kollektivtrafiklinjer i en ny stad
 • cykelvänliga vägar
 • satellitbilder
 • information om omgivningarna
 • platser i närheten.

Välj karta och uppgifter

 1. Öppna en webbläsare på datorn, till exempel Chrome eller Safari.
 2. Öppna Google Maps.
 3. Klicka på menyn Meny högst upp till vänster.
 4. Välj önskad typ av karta:
  • Karta: Vägar, platser och viktiga landmärken
  • Satellit: Flygfoton
  • Terräng: Lokal terräng
 5. Välj de uppgifter du vill se på kartan, till exempel:
  • Trafik: Lokala trafikförhållanden
  • Kollektivtrafik: Buss, tunnelbana och tåg
  • Cykel: Cykelvägar
  • Street View: Öppna Street View för området
  • 3D: Se byggnader i 3D
 6. Zooma ut och se världen i 3D genom att klicka på Glob.

Obs! Om ett alternativ visas nedtonat finns det inte tillräckligt med information för att välja det.

Vad betyder färgerna och symbolerna i teckenförklaringen?

Intressanta platser i närheten
Om du vill hitta platser av intresse kan du leta efter mininålar som visar platser i närheten. Platser av intresse delas in i kategorier, som:
Mat och dryck
Food Wine Bar or pub Cafe 
Butiker:
Shopping Grocery
Utomhusattraktioner:
Camping Golf Zoo Park Mountain
Räddningstjänst:
Pharmacy Medical aid Red Cross Red Crescent Red Shield of David 
Kommunal service:
Police School Restroom Post Office Library
Mer information om mininålarna och vad de representerar finns i den fullständiga förklaringen.
Trafik

Trafikfärger

Färgkoden visar trafikens hastighet på vägen.

 • Grön: inga trafikförseningar
 • Orange: medelhög trafik
 • Röd: trafikförseningar Ju mörkare röd färgen är, desto långsammare rör sig trafiken.

Obs! Grå och blå linjer på kartan visar dina rutter.

Symboler för trafikstörningar

Trafikstörningar omfattar följande typer av förseningar:

 • Olyckor Accident
 • Vägarbete Construction
 • Avstängda vägar Road closure
 • Andra problem Other incident

Klicka eller tryck på ikonen för att se mer information om vad som har hänt.

Obs! Avstängda vägar markeras med en prickad röd linje.

Kollektivtrafik

Linjerna på kartan visar buss, tunnelbana och spårväg. Välj en hållplatsikon Station stop för mer information samt kommande tåg- och bussavgångar.

Du hittar hållplatser vid kollektivtrafiksymboler som Bart logo, Metro logo och London Underground logo.

Tips! Där det är möjligt motsvarar de färgade linjerna på kartan transportföretagets färgsystem. MTA (Metro Transit Authority) brukar till exempel visa sin A-linje i New York City i blått. Därför gör vi också det.

Cykelvägar

Färgen anger vilken typ av cykelväg du tittar på.

 • Mörkgrön: leder utan biltrafik
 • Grön: särskilda cykelbanor, det vill säga vägar med biltrafik där det finns ett separat körfält för cykel
 • Streckad grön linje: cykelvänliga vägar som inte har ett separat körfält för cykel men som rekommenderas för cyklister
 • Brun: oasfalterade vägar som grusvägar eller stigar
Terräng

Hitta höjdskillnader i omgivningen, till exempel berg och raviner. Konturlinjer på kartan visar höjdskillnad och grå siffror visar höjd över havet.

Street View

Blå överlagrade linjer på kartan visar var Street View är tillgängligt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?