Søk
Slett søket
Lukk søket
Google Apper
Hovedmeny

Se trafikk, satellittbilder, terreng, sykkelruter og kollektivtransport

I Google Maps kan du blant annet se:

 • trafikk langs pendleruten din.
 • kollektivtrafikkruter i en ny by.
 • sykkelvennlige ruter.
 • satellittbilder.
 • informasjon om landskapet.

Få informasjon om trafikk, kollektivtransport, sykkelruter, satellittbilder eller terreng

 1. Åpne Google Maps på datamaskinen din.
 2. Klikk på menyen øverst til venstre.
 3. Velg Trafikk, Kollektivtransport, På sykkel eller Terreng.
 4. Det vises mer informasjon nederst.
 5. For å slå av en visning, klikk på den på nytt.

Finn ut mer om satellitt- og 3D-bilder

Merk: Hvis en av karttypene vises i grått, finnes det ikke informasjon for området på kartet du ser på.

Dette betyr fargene og symbolene i forklaringen

Trafikk

Fargekoder for trafikk

Fargekoden viser hastigheten på trafikken på veien.

 • Grønn: ingen forsinkelser i trafikken.
 • Oransje: middels trafikk.
 • Rød: forsinkelser i trafikken. Jo mørkere rødfargen er, desto tregere går trafikken.

Merk: Grå eller blå linjer på kartet viser rutene dine.

Symboler for trafikkhendelser

Trafikkhendelser omfatter følgende typer forsinkelser:

 • ulykker
 • Veiarbeid
 • Veisperringer
 • andre hendelser

For å se detaljer om hva som har skjedd, klikk eller trykk på ikonet.

Kollektivtransport

Linjene på kartet viser ruter for buss, t-bane og jernbane. For å se mer informasjon og kommende tog- eller bussavganger, velg et stoppikon .

Stoppesteder er merket med ikoner for kollektivtransport, for eksempel , eller .

Tips: Der dette er mulig, samsvarer de fargede linjene på kartet med fargesystemet som brukes av transportselskapet. A-linjen i New York City er for eksempel farget blå av Metro Transit Authority (MTA), så den vises som blå på kartet.

Sykkelruter

Fargene viser typen av sykkelsti.

 • Mørkegrønn: Dette er ruter uten biltrafikk.
 • Grønn: Dette er veier som deles med biler og har et eget sykkelfelt.
 • Prikket grønn linje: Sykkelvennlige veier har ingen egne sykkelfelt, men anbefales for syklister.
 • Brun: Dette er uasfalterte terrengstier.
Terreng

Se høyden på landskapet, for eksempel fjell eller gjel. Høydekurver på kartet viser høydeforskjeller, og høyde angis med grå tall.

Var denne artikkelen nyttig?