Zobrazení informací o místech, provozu, terénu, cyklostezkách a veřejné dopravě

Mapy Google vám umožňují zobrazit si například:

 • provoz v oblasti vašeho dojíždění,
 • linky veřejné dopravy v neznámém městě,
 • trasy vhodné pro cyklisty,
 • satelitní snímky,
 • informace o terénu,
 • místa v okolí.

 

Tip: V systému Android si můžete zobrazit informace o provozu, variantách veřejné dopravy a zajímavých místech v okolí. Další informace o místech v okolí a cestování

Zobrazení informací o provozu, veřejné dopravě a terénu

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vpravo nahoře klepněte na Vrstvy Layers.
 3. Klepněte na požadované zobrazení:
  • Výchozí: běžné zobrazení Map Google
  • Satelitní: pohled shora umožňující detailnější zobrazení jednotlivých budov a objektů
  • Terénní: pohled s detailnějším zobrazením hor, jezer a dalších terénních prvků
 4. Klepněte na podrobnosti mapy, které chcete zobrazit:
  • Veřejná doprava: informace o veřejné dopravě, například trasy vlaků a autobusových linek.
  • Provoz: informace o aktuálním provozu na silnicích. Poznámka: Informace o provozu nejsou k dispozici všude.
  • Na kole: cyklostezky, po kterých můžete jet.
 5. Opětovným klepnutím zobrazení vypnete, případně skryjete podrobnosti mapy.

Zjišťování a poskytování informací o obsazenosti vozidel veřejné dopravy

Při vyhledávání trasy veřejné dopravy můžete zjistit obvyklou obsazenost jejích vozidel. Po otevření trasy veřejné dopravy můžete také sami poskytnout informaci o obsazenosti daného vozidla prostřednictvím zobrazeného oznámení.

Poskytování informací o obsazenosti vozidla veřejné dopravy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Otevřete trasu veřejné dopravy. Další informace o vyhledání a zobrazení trasy
 3. Nastupte do vozidla veřejné dopravy. Obdržíte oznámení služby Mapy Google.
  Poznámka: Když dopravní prostředek opustíte, oznámení zmizí.
 4. Klepněte na oznámení.
 5. Vyplňte dotazník.

Zjišťování obsazenosti vozidla veřejné dopravy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy.
 2. Vyhledejte trasu veřejné dopravy. Další informace o vyhledání a zobrazení trasy
 3. Klepněte na trasu.
 4. Pokud je u dané linky veřejné dopravy údaj o obsazenosti dostupný, zobrazí se vám jeden z těchto symbolů:
  • Hodně volných míst k sezení Hodně volných míst k sezení
  • Několik volných míst k sezení Několik volných míst k sezení
  • Volná místa jen k stání Volná místa jen k stání
  • Jen několik volných míst k stání Jen několik volných míst k stání
Tip: Pokud máte na trase nějaké přestupy, dozvíte se o obsazenosti každého vozidla, kterým se chystáte cestovat.

Význam barev a symbolů v legendě

Zajímavá místa v okolí
Chcete-li se podívat na zajímavá místa, hledejte v Mapách Google miniaturní špendlíky, které označují taková místa ve vašem okolí. Zajímavá místa členíme do různých kategorií. Jsou to například tyto:
Jídlo a pití
Jídlo Víno Bar nebo hospoda Kavárna 
Maloobchod:
Nákupy Potraviny
Venkovní atrakce:
Kempování Golf Zoo Park Hora
Pohotovostní služby:
Lékárna Lékařská pomoc Červený kříž Červený půlměsíc Červená Davidova hvězda 
Městské služby:
Policie Škola Toaleta Pošta Knihovna
 
Další informace o miniaturních špendlících a jejich významu najdete v úplné legendě.
Provoz

Barvy provozu

Barvy vyjadřují rychlost provozu na silnicích.

 • Zelená: plynulý provoz bez zdržení.
 • Oranžová: středně hustý provoz.
 • Červená: hustý provoz způsobující zdržení. Čím je červená intenzivnější, tím je rychlost provozu na silnici pomalejší.

Poznámka: Šedými nebo modrými čarami jsou na mapě vyznačeny vaše trasy.

Symboly dopravních událostí

K dopravním událostem patří tyto komplikace:

 • Nehody Nehody
 • Stavební práce Stavba
 • Uzavírky silnic Uzavírky silnic
 • Jiné události Jiné události

Klepnutím na ikonu zobrazíte podrobnosti o tom, co se děje.

Poznámka: U silničních uzavírek je příslušný úsek vyznačen červenou tečkovanou čarou.

Veřejná doprava

Trasy na mapě zobrazují linky autobusu, metra a kolejové dopravy. Další informace a nejbližší odjezdy vlaků, resp. autobusů zobrazíte kliknutím na ikonu zastávky .

Zastávky poznáte podle ikon veřejné dopravy, například Logo BART, Logo METRO a Logo londýnského metra.

Tip: Kde je to možné, odpovídá barva tras na mapě barevnému schématu používanému příslušným dopravním podnikem. Například v New Yorku přidělil dopravní podnik MTA lince A modrou barvu, proto se zobrazuje modře i na mapě.

Cyklostezky

Barvy odlišují různé typy cyklostezek.

 • Tmavě zelená: stezky bez provozu automobilů
 • Zelená: vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na silnicích s automobilovým provozem
 • Tečkovaná zelená čára: silnice vhodné pro kolo, které sice nemají vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, ale pro jízdu na kole se hodí
 • Hnědá: nezpevněné stezky, které vedou mimo asfaltové silnice
Terén

Zobrazuje výškové rozdíly terénu, například hory či kaňony. Na překryvné vrstvě mapy se zobrazují vrstevnice, které zobrazují výškové úrovně. Šedé číslice uvádějí nadmořskou výšku.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?