Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Zobrazení informací o provozu, satelitních snímků, informací o terénu, cyklostezek a linek veřejné dopravy

Mapy Google vám umožňují zobrazit si například:

 • provoz v oblasti vašeho dojíždění,
 • linky veřejné dopravy v neznámém městě,
 • trasy vhodné pro cyklisty,
 • satelitní snímky,
 • informace o terénu.

 

Zobrazení informací o provozu, linek veřejné dopravy, cyklostezek, satelitních snímků a informací o terénu

 1. Spusťte na počítači Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klikněte na ikonu nabídky .
 3. Vyberte možnost Provoz, Veřejná doprava, Na kole, nebo Terén.
 4. Ve spodní části se zobrazí další informace.
 5. Opětovným kliknutím zobrazení vypnete.

Další informace o satelitních a trojrozměrných snímcích

Poznámka: Pokud je některý typ mapy šedý, nejsou u prohlížené oblasti příslušné informace k dispozici.

Co znamenají barvy a symboly v legendě

Provoz

Barvy provozu

Barvy vyjadřují rychlost provozu na silnicích.

 • Zelená: plynulý provoz bez zdržení
 • Oranžová: středně hustý provoz
 • Červená: hustý provoz způsobující zdržení. Čím je červená intenzivnější, tím je rychlost provozu na silnici pomalejší.

Poznámka: Šedými nebo modrými čarami jsou na mapě vyznačeny vaše trasy.

Symboly dopravních událostí

K dopravním událostem patří tyto komplikace:

 • Nehody Nehody
 • Stavební práce Stavba
 • Uzavírky silnic Uzavírky silnic
 • Jiné události Jiné události

Klepnutím na ikonu zobrazíte podrobnosti o tom, co se děje.

Poznámka: U silničních uzavírek je příslušný úsek vyznačen červenou tečkovanou čarou.

Veřejná doprava

Trasy na mapě zobrazují linky autobusu, metra a kolejové dopravy. Další informace, například nejbližší odjezdy vlaků a autobusů, se zobrazí po výběru ikony zastávky .

Zastávky poznáte podle ikon veřejné dopravy, například ,  a .

Tip: Pokud je to možné, odpovídá barva tras na mapě barevnému schématu příslušného dopravního podniku. Například v New Yorku přidělil dopravní podnik MTA lince A modrou barvu, proto se zobrazuje modře i na mapě.

Cyklostezky

Barvy odlišují různé typy cyklostezek.

 • Tmavě zelená: stezky bez provozu automobilů
 • Zelená: vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na silnicích s automobilovým provozem
 • Tečkovaná zelená čára: silnice vhodné pro kolo, které sice nemají vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, ale pro jízdu na kole se hodí
 • Hnědá: nezpevněné stezky, které vedou mimo asfaltové silnice
Terén

Zobrazuje výškové rozdíly terénu, například hory či kaňony. Na překryvné vrstvě mapy se zobrazují vrstevnice, které zobrazují výškové úrovně. Šedé číslice uvádějí nadmořskou výšku.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?