Zobrazení informací o provozu, veřejné dopravě, dopravě na kole a terénu na mapě

U Map Google můžete například získat aktuální údaje o dopravní situaci pro dojíždění do práce nebo do školy, informace o linkách veřejné dopravy v neznámém městě nebo o trasách vhodných pro cyklisty, popř. informace o terénu.

Zobrazení informací o provozu, veřejné dopravě, dopravě na kole nebo terénu

 1. Otevřete Mapy Google.
 2. V levém horním rohu klikněte na hlavní nabídku ​.
 3. Klikněte na možnost Provoz, Veřejná doprava, Na kole nebo Terén.
 4. Ve spodní části se zobrazí další informace.
 5. Až budete hotovi, přepínač vypněte.

Pokud je typ informací, které si přejete zobrazit, v hlavní nabídce zobrazený šedě, nejsou dané informace u zobrazené oblasti mapy k dispozici.

Co znamenají barvy a obrázky na mapě

Provoz

Zobrazení informací o provozu

 1. Otevřete Mapy Google.
 2. Zadejte do vyhledávacího pole provoz. Případně zadejte i název místa, například provoz blízko praha.
 3. Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na ikonu vyhledávání .

Zobrazení obvyklého provozu v určitý den a čas

Můžete zobrazit obvyklý provoz v určité oblasti podle dne v týdnu a denní doby.

 1. Otevřete Mapy Google.
 2. Zadejte do vyhledávacího pole provoz. Případně zadejte i název místa, například provoz blízko praha.
 3. Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte na ikonu vyhledávání .
 4. Ve spodní části klikněte na šipku vedle možnosti Aktuální provoz.
 5. Zvolte možnost Obvyklý provoz.
 6. Výběr data provedete kliknutím na den v týdnu, který chcete zobrazit.
 7. Čas nastavíte posuvníkem.

Barvy provozu

Barvy označují rychlost provozu na dané silnici.

 • Zelená: Plynulý provoz bez zdržení.
 • Oranžová: Střední provoz.
 • Červená: Hustý provoz způsobující zdržení. Čím je červená výraznější, tím je rychlost provozu na silnici pomalejší.

Šedé nebo modré linky na mapě ukazují vaše trasy.

Dopravní události

Dopravní události zahrnují tyto typy zdržení:

 • Nehoda
 • Stavební práce
 • Uzavírky silnic
 • Jiné události

Kliknutím na ikonu zobrazíte podrobnosti o tom, co se stalo.

Linky veřejné dopravy

Trasy na mapě zobrazují linky autobusu, metra a kolejové dopravy. Kliknutím na ikonu zastávky získáte další informace o vlacích a autobusech či o jejich odjezdech.

Zastávky poznáte podle ikon veřejné dopravy, např. , nebo .

Tip: Pokud je to možné, odpovídá barva tras na mapě barevnému schématu příslušného dopravního podniku. Například v New Yorku přidělil dopravní podnik MTA lince A modrou barvu, proto se zobrazuje modře i na mapě.

Cyklostezky

Cyklostezky na mapě popisuje legenda pod vyhledávacím polem.

 • Na „cyklostezkách“ není vedena automobilová doprava.
 • „Nezpevněné stezky“ mají nezpevněný povrch a vedou mimo silnice.
 • „Cyklopruhy“ jsou jízdní pruhy vyhrazené pro cyklisty na silnicích s automobilovou dopravou.
 • „Silnice vhodné pro kolo“ sice nemají vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, ale jsou vhodné k jízdě na kole.
Informace o terénu

Zobrazte si reliéf terénu, např. hory nebo údolí. Na překryvné vrstvě mapy se zobrazují vrstevnice, které zobrazují výškové úrovně. Šedé číslice uvádějí nadmořskou výšku.

Pomohl vám tento článek?