ดู My Maps โดยใช้ Google Maps

คุณสามารถดู My Maps ได้โดยใช้ Google Maps หากต้องการสร้างและแก้ไขแผนที่ที่คุณกำหนดเองเพื่อแชร์ทางออนไลน์ โปรดใช้ My Maps

ดู My Map

ถ้าคุณสร้างแผนที่ใน My Maps ไว้ คุณสามารถดูแผนที่ล่าสุดของคุณ 5 แผนที่ใน Google Maps ได้ หากต้องการดูแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิด Google Maps
  2. คลิกเมนู เมนู จากนั้น สถานที่ของคุณ จากนั้น Maps
  3. หากต้องการแก้ไขแผนที่ ให้เลือกแผนที่แล้วคลิกเปิดใน My Maps ระบบจะนำคุณไปที่ My Maps ซึ่งคุณสามารถแก้ไขแผนที่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถดู My Maps ใน Google Maps

สร้างแผนที่ใน My Maps

เปิด Google My Maps เพื่อสร้างแผนที่

หากคุณมีปัญหาในการสร้างหรือแก้ไข My Maps โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือ My Maps

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร