สร้างหรือแก้ไขแผนที่ที่กำหนดเองโดยใช้ My Maps

คุณสามารถสร้างและแก้ไขแผนที่ที่กำหนดเองของคุณเพื่อแชร์ออนไลน์กับ My Maps ได้

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากคอมพิวเตอร์

 • สร้างแผนที่
 • แก้ไขแผนที่
 • ลบแผนที่

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 • ดูแผนที่
 • รับข้อมูลและการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

ดู แก้ไข และสร้างแผนที่

ถ้าคุณสร้างแผนที่ใน My Maps ไว้ คุณสามารถดูแผนที่ล่าสุดของคุณ 5 แผนที่ใน Google Maps ได้ หากต้องการดูแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิด Google Maps
 2. คลิกเมนู ที่ด้านบนซ้าย
 3. คลิก My Maps
 4. หากต้องการแก้ไขแผนที่ ให้เลือกแผนที่แล้วคลิกเปิดใน My Maps

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Maps ในโหมดไลท์ คุณจะไม่สามารถดู My Maps ใน Google Maps ได้

สร้างแผนที่

หากต้องการสร้างแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิด Google Maps
 2. คลิกเมนู ที่ด้านบนซ้าย
 3. คลิก My Maps
 4. คลิกสร้าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม