สร้างหรือแก้ไขแผนที่ที่กำหนดเองโดยใช้ My Maps

คุณสามารถสร้างและแก้ไขแผนที่ที่กำหนดเองของคุณเพื่อแชร์ออนไลน์กับ My Maps ได้

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากคอมพิวเตอร์

 • สร้างแผนที่
 • แก้ไขแผนที่
 • ลบแผนที่

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้จากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 • ดูแผนที่
 • รับข้อมูลและการนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยว

ดูแผนที่

ถ้าคุณสร้างแผนที่ใน My Maps ไว้ คุณสามารถดูแผนที่ล่าสุดของคุณ 5 แผนที่ใน Google Maps ได้ หากต้องการดูแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิด Google Maps
 2. คลิกเมนู  > สถานที่ของคุณ > Maps
 3. หากต้องการแก้ไขแผนที่ ให้เลือกแผนที่แล้วคลิกเปิดใน My Maps ระบบจะนำคุณไปที่ My Maps ซึ่งคุณสามารถแก้ไขแผนที่

หมายเหตุ: หากคุณใช้ Maps ในโหมด Lite คุณจะไม่สามารถดู My Maps ใน Google Maps

สร้างแผนที่ใน My Maps

หากต้องการสร้างแผนที่ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้แล้วเปิด Google Maps
 2. คลิกเมนู  > สถานที่ของคุณ > Maps
 3. ที่ด้านล่าง คลิกสร้างแผนที่ แล้วระบบจะนำคุณไปที่ My Maps ซึ่งคุณสามารถสร้างแผนที่ใหม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม