Wyświetlanie Moich Map w Mapach Google

Możesz wyświetlać Moje Mapy w Mapach Google. Możesz też tworzyć i edytować własne mapy, a potem udostępniać je online w Moich Mapach.

Wyświetlanie Moich Map

Jeśli utworzysz Moją Mapę, możesz ją wyświetlić w aplikacji Mapy Google na telefonie lub tablecie.

  1. Zaloguj się i otwórz aplikację Mapy Google Mapy.
  2. Kliknij Zapisane Zapisz miejsce. U dołu ekranu kliknij Mapy.
  3. Kliknij mapę.

Wskazówka: dowiedz się, jak wyznaczać trasę do miejsc na własnych mapach.

Tworzenie i edytowanie Moich Map

Aby tworzyć i edytować własne mapy, otwórz Moje Mapy w przeglądarce.

Jeśli wystąpią problemy z tworzeniem lub edytowaniem Moich Map, skorzystaj z Centrum pomocy Moich Map.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?