Wyświetlanie Moich Map w Mapach Google

Możesz wyświetlać Moje Mapy w Mapach Google. Możesz też tworzyć i edytować własne mapy, a potem udostępniać je online w Moich Mapach.

Wyświetlanie Moich Map

W Mapach Google możesz wyświetlić pięć swoich najnowszych map utworzonych w Moich Mapach. Aby zobaczyć swoje mapy, wykonaj te czynności:

  1. Zaloguj się i otwórz Mapy Google.
  2. Kliknij menu Menu a potem Twoje miejsca a potem Mapy.
  3. Aby edytować mapę, wybierz ją i kliknij Otwórz w Moich Mapach. Przejdziesz do Moich Map, gdzie możesz edytować mapę.

Uwaga: jeśli korzystasz z wersji uproszczonej, nie możesz wyświetlić Moich Map w Mapach Google.

Tworzenie mapy w Moich Mapach

Aby utworzyć mapę, otwórz Moje Mapy Google.

Jeśli wystąpią problemy z tworzeniem lub edytowaniem Moich Map, skorzystaj z Centrum pomocy Moich Map.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?