הצגת 'המפות שלי' באמצעות מפות Google

ניתן להציג את 'המפות שלי' באמצעות מפות Google. במפות שלי ניתן לערוך מפות מותאמות אישית ולשתף אותן באופן מקוון.

איך לראות את המפה שלי

אם יצרת מפות באמצעות 'המפות שלי', תוכל לראות במפות Google את חמש המפות האחרונות שיצרת. כדי לראות את המפות, בצע את הפעולות הבאות.

  1. היכנס לחשבון ופתח את מפות Google‏.
  2. לחץ על התפריט תפריט ואז המקומות שלך ואז מפות.
  3. כדי לערוך מפה, בחר מפה ולחץ על פתח ב'מפות שלי'. לאחר שתנותב אל 'המפות שלי', תוכל לערוך את המפה.

הערה: אם אתה משתמש במפות במצב Lite‏, לא תוכל להציג את 'המפות שלי' במפות Google.

יצירת מפה ב'המפות שלי'

על מנת ליצור מפה, פתח את המפות שלי ב-Google.

אם נתקלת בבעיה ביצירת המפות שלי או בעריכתן, פנה למרכז העזרה של המפות שלי.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
76697
false