Pregled odjeljka Moje karte na Google kartama

Odjeljak Moje karte možete pregledati pomoću Google karata. Upotrijebite Moje karte kako biste izradili i uredili vlastite prilagođene karte koje možete dijeliti online.

Pogledajte Moje karte

Ako ste karte izradili u Mojim kartama, na Google kartama možete vidjeti pet svojih najnovijih karata. Da biste vidjeli karte, slijedite korake u nastavku.

  1. Prijavite se i otvorite Google karte.
  2. Kliknite Izbornik Izbornik a zatim Vaša mjesta a zatim Karte.
  3. Da biste uredili kartu, odaberite kartu i kliknite Otvori u Mojim kartama. Preusmjerit ćete se na Moje karte, gdje možete urediti kartu.

Napomena: ako Karte upotrebljavate u jednostavnom načinu, ne možete pregledati Moje karte na Google kartama.

Izrada karte u Mojim kartama

Da biste izradili kartu, otvorite Google moje karte.

Ako imate problema s izradom ili uređivanjem Mojih karata, posjetite centar za pomoć za Moje karte.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?