Tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps

Maaari mong tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps. Upang gumawa at mag-edit ng iyong mga sariling custom na mapa na ibabahagi online, gamitin ang My Maps.

Tingnan ang iyong My Map

Kung gumawa ka ng mga mapa sa My Maps, maaari mong makita ang 5 pinakabago mong mapa sa Google Maps. Upang makita ang iyong mga mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps.
  2. I-click ang Menu Menu at pagkatapos ay Iyong mga lugar at pagkatapos ay Mga Mapa.
  3. Upang mag-edit ng mapa, pumili ng mapa at i-click ang Buksan sa My Maps. Dadalhin ka sa My Maps, kung saan mo maaaring i-edit ang iyong mapa.

Tandaan: Kung ginagamit mo ang Maps sa Lite mode, hindi mo matitingnan ang iyong My Maps sa Google Maps.

Gumawa ng mapa sa My Maps

Upang gumawa ng mapa, buksan ang Google My Maps.

Kung nagkakaproblema ka sa paggawa at pag-e-edit sa iyong My Maps, bisitahin ang Help center ng My Maps.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?