Tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps

Maaari mong tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps. Upang gumawa at mag-edit ng iyong mga sariling custom na mapa na ibabahagi online, gamitin ang My Maps.

Tingnan ang iyong My Map

Kung gumawa ka ng My Map, maaari mo itong tingnan sa Google Maps app sa iyong telepono o tablet.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu at pagkatapos Iyong mga lugar at pagkatapos Mga Mapa.
  3. I-tap ang mapa.

Tip: Matutunan kung paano mag-navigate sa mga lugar sa iyong mga custom na mapa.

Magtago ng My Map

Kung hindi mo kailangan ang isang mapa ngayon ngunit gusto mo itong ma-access kaagad sa ibang pagkakataon, itago ang iyong My Map. Para magtago ng mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu.
  3. I-tap ang My Map . Kung kulay gray ito, naka-off ito.

Magsara ng My Map

Kung tapos mo nang gamitin ang isang My Map, maaari mo itong alisin sa side menu. Para magsara ng mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Google Maps.
  2. I-tap ang Menu Menu​.
  3. Hanapin ang My Map .
  4. I-tap ang Impormasyon Impormasyon at pagkatapos Isara.

Gumawa at mag-edit ng My Map

Para gumawa at mag-edit ng mga custom na mapa, buksan ang My Maps sa iyong web browser.

Kung nagkakaproblema ka sa paggawa at pag-e-edit sa iyong My Maps, bisitahin ang Help center ng My Maps.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?