Tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps

Maaari mong tingnan ang iyong My Maps gamit ang Google Maps. Upang gumawa at mag-edit ng iyong mga sariling custom na mapa na ibabahagi online, gamitin ang My Maps.

Tingnan ang iyong My Map

Kung gumawa ka ng My Map, maaari mo itong tingnan sa Google Maps app sa iyong telepono o tablet.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Naka-save I-save ang lugar at pagkatapos ay Maps.

Matutunan kung paano mag-navigate sa mga lugar sa iyong mga custom na mapa.

Magtago ng My Map

Kung hindi mo kailangan ang isang mapa ngayon ngunit gusto mo itong ma-access kaagad sa ibang pagkakataon, itago ang iyong My Map. Para magtago ng mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Naka-save I-save ang lugar at pagkatapos ay Maps.
  3. I-tap ang My Map . Kung kulay gray ito, naka-off ito.

Magsara ng My Map

Kung tapos mo nang gamitin ang isang My Map, maaari mo itong alisin sa side menu. Para magsara ng mapa, sundin ang mga hakbang sa ibaba.

  1. Mag-sign in at buksan ang Google Maps app Maps.
  2. I-tap ang Naka-save I-save ang lugar at pagkatapos ay Maps.
  3. Hanapin ang My Map .
  4. I-tap ang Impormasyon Impormasyon at pagkatapos ay Isara.

Gumawa at mag-edit ng My Map

Para gumawa at mag-edit ng mga custom na mapa, gamitin ang isa sa mga sumusunod:

Kung nagkakaproblema ka sa paggawa at pag-e-edit sa iyong My Maps, bisitahin ang Help center ng My Maps.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?