Προβολή My Maps χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google

Μπορείτε να δείτε το My Maps χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google. Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τους δικούς σας προσαρμοσμένους χάρτες και να τους μοιραστείτε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε το My Maps.

Προβολή χάρτη My Maps

Αν έχετε δημιουργήσει έναν χάρτη My Maps, μπορείτε να τον δείτε στην εφαρμογή Χάρτες Google, στο τηλέφωνο ή το tablet.

  1. Συνδεθείτε και ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες.
  2. Πατήστε Αποθηκευμένα Αποθήκευση μέρους και μετά Χάρτες.
  3. Πατήστε τον χάρτη.

Συμβουλή: Μάθετε πώς να πλοηγείστε προς διάφορα μέρη στους προσαρμοσμένους χάρτες σας.

Απόκρυψη χάρτη My Maps

Αν δεν χρειάζεστε έναν χάρτη τη δεδομένη στιγμή, αλλά θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτόν αργότερα, αποκρύψτε το χάρτη My Maps. Για να αποκρύψετε έναν χάρτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Συνδεθείτε και ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες.
  2. Πατήστε Αποθηκευμένα Αποθήκευση μέρους και μετά Χάρτες.
  3. Πατήστε τον χάρτη My Maps . Αν έχει γκρίζο χρώμα, είναι απενεργοποιημένος.

Κλείσιμο χάρτη My Maps

Αν ολοκληρώσατε τη χρήση ενός χάρτη My Maps, μπορείτε να τον καταργήσετε από το πλευρικό μενού. Για να κλείσετε έναν χάρτη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Συνδεθείτε και ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες.
  2. Πατήστε Αποθηκευμένα Αποθήκευση μέρους και μετά Χάρτες.
  3. Αναζητήστε τον χάρτη My Maps .
  4. Πατήστε "Πληροφορίες" Πληροφορίες και μετά Κλείσιμο.

Δημιουργία και επεξεργασία χάρτη My Maps

Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε προσαρμοσμένους χάρτες, ανοίξτε τον χάρτη My Maps στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία του My Maps, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του My Maps.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;