Προβολή My Maps χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google

Μπορείτε να δείτε το My Maps χρησιμοποιώντας τους Χάρτες Google. Για να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τους δικούς σας προσαρμοσμένους χάρτες και να τους μοιραστείτε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιήστε το My Maps.

Δείτε το My Map

Αν έχετε δημιουργήσει χάρτες στο My Maps, μπορείτε να δείτε στους Χάρτες Google τους 5 πιο πρόσφατους από αυτούς τους χάρτες. Για να δείτε τους χάρτες σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Συνδεθείτε και ανοίξτε τους Χάρτες Google.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Μενού και μετά Τα μέρη σας και μετά Χάρτες.
  3. Για να επεξεργαστείτε έναν χάρτη, επιλέξτε έναν χάρτη και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο My Maps. Θα οδηγηθείτε στο My Maps, όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε το χάρτη σας.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε τους Χάρτες στη λειτουργία Lite, δεν μπορείτε να δείτε το My Maps στους Χάρτες Google.

Δημιουργία χάρτη στο My Maps

Για να δημιουργήσετε έναν χάρτη, ανοίξτε το Google My Maps.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία του My Maps, επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας του My Maps.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;