Pabilisin ang pag-load ng Google Maps

Kung mabagal mag-load ang Google Maps, narito ang ilang bagay na maaari mong subukan.

  • I-restart ang iyong computer at browser: Kadalasan, mas mabilis na maglo-load ang Google Maps pagkatapos mong i-restart ang iyong computer o browser, tulad ng Chrome, Firefox, o Internet Explorer.
  • I-update ang iyong computer at browser: Siguraduhing natutugunan ng iyong computer at browser ang mga kinakailangan sa system para sa Maps
  • I-install ang pinakabagong bersyon ng DirectX sa Windows: Kapag na-install ang pinakabagong bersyon ng DirectX, isang software na nagpapahusay sa mga visual sa iyong computer, maaari itong makatulong na mas mapabilis ang pag-load ng Maps. Para i-install ang DirectX, bisitahin ang suporta ng Microsoft.

Alamin ang higit pang paraan para gamitin ang Google Maps.

Magtanong sa isang eksperto sa Maps

Kung hindi nakatulong ang mga bagay sa itaas, maaari kang maghanap ng iba pang mga solusyon sa aming Forum ng Produkto ng Google Maps. Kung mabagal pa rin mag-load ang Google Maps, magpadala sa amin ng feedback.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?