Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Make Maps load faster

If Google Maps is slow to load, or just isn’t loading at all, there are a few things you can try:

Switch to Lite mode

If you're using Google Maps and it seems slow, try switching to the Lite Mode of Google Maps.

Use Maps in Lite mode

Restart your computer and browser

Often, Google Maps will load more quickly after you restart your computer or browser, like Chrome, Firefox, or Internet Explorer.

Update your computer and browser

Make sure that your computer and browser meet the Maps system requirements. If you see a "Lite mode" link in the bottom right corner of the map, you need to update your computer's operating system or browser.

More solutions

If none of the solutions above worked, try adjusting your browser settings or downloading software that improves your computer graphics.

Add Google Maps as a trusted site

If you use Firefox, Internet Explorer, or Safari, you might need to adjust your browser settings to get Maps to work properly.

Mozilla Firefox 3.5 and above:
 1. Go to Google Maps.
 2. Click Tools > Page Info.
 3. Click the Permissions tab.
 4. Under “Access your location,” uncheck the box and select either “Allow” or “Always ask.”

Firefox 3.1 and below:

 1. Go to Google Maps.
 2. Click Tools > Gears Settings.
 3. Next to maps.google.com, click Remove

Safari:

 1. Open Safari and click Safari in the menu bar at the top of the screen.
 2. Click Preferences > Privacy > Prompt for each website one time only.

Internet Explorer:

 1. Open Internet Explorer.
 2. Click Tools > Internet Options.
 3. Click the Security tab.
 4. Select the "Trusted sites" icon, then click Sites.
 5. Uncheck the box next to "Require server verification for all sites in this zone."
 6. Next to “Add this Web site to the zone,” type maps.google.com and click Add.
 7. Repeat step 6 to add the following sites: local.google.com, www.google.com, and *.google.com.
 8. Click OK, then click OK again to save your changes.
Install the latest versions of DirectX and Adobe Flash Player

Installing the latest version of DirectX, a software that improves visuals on your computer, could help Maps load more quickly. To install DirectX, visit http://support.microsoft.com/kb/179113.

In order for things like Street View to work, you need the latest version of Adobe Flash Player. To install Flash, visit http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions.

Switch to Windows 8 desktop version
Windows 8 users might experience problems with Street View on Internet Explorer or Firefox. To resolve the issue, switch to the Windows 8 desktop version.
 

Still stuck? You can also check for a solution on our Google Maps Product Forum. If Google Maps continues to load slowly, please send us feedback.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;