Iba pang bersyon ng Google Maps sa web

Kung ginagamit mo ang Google Maps sa iyong computer at hindi nagso-scroll o nagpa-pan ang mapa nang maayos may iba pang bersyong maaari mong gamitin.

Magpalipat-lipat sa mga bersyon ng Google Maps

May dalawang bersyon ng Google Maps sa iyong computer na magagamit mo:

3D Mode: Ito ang karaniwang karanasan sa Google Maps. Makakakita ka ng mga pulidong pag-zoom at transition, 3D na gusali, larawan mula sa satellite, at karagdagang detalye. Buksan ang Maps sa 3D Mode.

2D Mode: Maaaring gumana nang mas maayos ang bersyong ito ng Google Maps sa mga computer na mas luma o mas mababa ang performance. Wala itong 3D na larawan o WebGL, at gumagamit ito ng mga simpleng pag-zoom at transition. Buksan ang Maps sa 2D Mode.

Google Search na lang ang gamitin

Kung hindi gumagana ang Google Maps sa iyong computer, maaari kang maghanap ng mga lugar, negosyo, at direksyon, sa Google Search.

Tingnan ang mga kinakailangan sa system at browser

Kung nakakatugon ang iyong computer sa mga kinakailangan, ngunit hindi mo pa rin nakikita ang kumpletong bersyon ng Maps na may 3D, suriin ang iyong browser. Bina-block ng ilang browser ang teknolohiyang WebGL na ginagamit upang gumawa ng mga larawang 3D. Para malaman kung aling mga browser ang maaaring magdulot ng mga problema, tingnan ang listahang ito para sa higit pang impormasyon. Para malaman kung makakagamit ng WebGL ang iyong web browser, tingnan ang website na ito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?