Други версии на Google Карти в мрежата

Ако използвате Google Карти на компютър и картата не се превърта или движи плавно, можете да използвате други версии.

Превключване между версиите на Google Карти

На компютъра ви има две версии на Google Карти, които можете да използвате:

Триизмерен режим: Това е стандартният интерфейс на Google Карти. Ще виждате плавна промяна на мащаба и преходи, триизмерни сгради, сателитни изображения и допълнителни подробности. Отворете Карти в триизмерен режим.

Двуизмерен режим: Възможно е тази версия на Google Карти да работи по-добре на по-стари или по-нискоефективни компютри. Тя не включва триизмерни изображения или WebGL и използва опростена промяна на мащаба и преходи. Отворете Карти в двуизмерен режим.

Използване на Google Търсене вместо това

Ако Google Карти не работи на компютъра ви, можете да търсите места, бизнеси и упътвания в Google Търсене.

Преглед на изискванията към системата и браузъра

Ако компютърът ви отговаря на изискванията, но продължавате да не виждате пълната версия на Карти с триизмерни изображения, прегледайте браузъра си. Някои браузъри блокират технологията WebGL, използвана за създаването на триизмерни изображения. За да разберете кои браузъри може да създават проблеми, прегледайте този списък за повече информация. За да разберете дали уеб браузърът ви може да използва WebGL, прегледайте този уебсайт.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?