เปิดหรือปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

หมายเหตุ: บทความนี้ใช้สำหรับ iPhone และ iPad

เมื่อคุณเปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง ในบางครั้งบริการตำแหน่งของ Google จะส่งข้อมูลตำแหน่งที่ไม่ระบุตัวตนให้แก่ Google ข้อมูลตำแหน่งอาจถูกเก็บไว้ชั่วคราวบน iPhone หรือ iPad ของคุณ

ข้อมูลตำแหน่งช่วยให้ Google ให้บริการได้ดีขึ้น เช่น แสดงสภาพการจราจรที่ถูกต้องมากขึ้น

เปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
  2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า
  3. เลือกเกี่ยวกับ ข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว
  4. เลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
  5. เลื่อนสวิตช์ไปที่เปิด

ปิดการรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปิดการรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง

  1. เปิดแอป Google Maps Google Maps
  2. แตะ รูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ วงกลมบัญชี จากนั้น การตั้งค่า
  3. เลือกเกี่ยวกับ ข้อกำหนด และความเป็นส่วนตัว
  4. เลือกการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง
  5. เลื่อนสวิตช์ไปที่ปิด

การตั้งค่าการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจะนำไปใช้กับข้อมูลที่รวบรวมโดยบริการตำแหน่งของ Google เท่านั้น ไม่ได้ใช้ควบคุมการบริการตำแหน่งอื่นๆ ใน Google Maps สำหรับ iPhone หรือ iPad รวมทั้งตำแหน่งของฉัน หากคุณต้องการเปลี่ยนบริการตำแหน่งอื่นๆ ไปที่การตั้งค่าบริการตำแหน่งของอุปกรณ์

หมายเหตุ: การรายงานตำแหน่งและประวัติตำแหน่งจะแตกต่างจากการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่ง การรายงานตำแหน่งทำให้ Google สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลตำแหน่งล่าสุดของอุปกรณ์ของคุณได้เป็นระยะๆ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ประวัติตำแหน่งช่วยให้ Google เก็บประวัติของข้อมูลตำแหน่งของคุณจากอุปกรณ์ทั้งหมดที่คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google และได้เปิดการรายงานตำแหน่ง เรียนรู้วิธีการเปิดและปิดการรายงานตำแหน่งและประวัติตำแหน่ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร