הפעלה או כיבוי של איסוף נתוני מיקום

שים לב: מאמר זה רלוונטי למכשירי iPhone ו-iPad.

כשאתה מפעיל את איסוף נתוני המיקום, שירות המיקום של Google שולח לעתים פרטי מיקום אנונימיים אל Google. ייתכן שנתוני המיקום יאוחסנו באופן זמני במכשיר ה-iPhone או ה-iPad.

פרטי המיקום מסייעים ל-Google לספק שירותים משופרים, כמו הצגה מדויקת יותר של עומסי תנועה.

כיצד להפעיל את איסוף נתוני המיקום

כדי להפעיל איסוף אנונימי של נתוני מיקום, בצע את השלבים הבאים.

  1. פתח את האפליקציה מפות Google מפות.
  2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז הגדרות.
  3. בחר באפשרות מידע כללי, תנאים ופרטיות.
  4. בחר באפשרות איסוף נתוני מיקום.
  5. העבר את המתג למצב פועל.

כיצד לכבות את איסוף נתוני המיקום

כדי לכבות איסוף אנונימי של נתוני מיקום, בצע את השלבים הבאים.

  1. פתח את האפליקציה מפות Google מפות.
  2. מקישים על תמונת הפרופיל או האות הראשונה של השם תמונת פרופיל ואז הגדרות.
  3. בחר באפשרות מידע כללי, תנאים ופרטיות.
  4. בחר באפשרות איסוף נתוני מיקום.
  5. העבר את המתג למצב מושבת.

הגדרת האיסוף של נתוני מיקום חלה רק על נתוני מיקום שנאספים על ידי שירות המיקום של Google. היא אינה משפיעה על שירותי מיקום אחרים במפות Google ל-iPhone או ל-iPad, ובכלל זה 'המיקום שלי'. אם ברצונך לשנות הגדרות של שירותי מיקום אחרים, עבור אל ההגדרות של שירותי המיקום במכשיר.

שים לב: יש הבדל בין דיווח מיקום והיסטוריית מיקומים לבין איסוף של נתוני מיקום. דיווח מיקום מאפשר ל-Google לאחסן מדי פעם את נתוני המיקום האחרונים של המכשיר ולהשתמש בהם. הנתונים האלה נאספים כשהמכשיר מחובר לחשבון Google שלך. היסטוריית מיקומים מאפשרת ל-Google לאחסן היסטוריה של נתוני המיקום שלך מכל המכשירים שבהם אתה מחובר לחשבון Google ושבהם הפעלת את דיווח המיקום. קרא כיצד להפעיל ולכבות את דיווח המיקום ואת היסטוריית המיקומים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
76697
false
false