Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων τοποθεσίας

Σημείωση: Αυτό το άρθρο ισχύει για iPhone και iPad.

Όταν η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη, η υπηρεσία τοποθεσίας της Google μερικές φορές αποστέλλει ανώνυμα στοιχεία τοποθεσίας στην Google. Τα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο iPhone ή το iPad που έχετε.

Τα στοιχεία τοποθεσίας βοηθούν την Google να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, όπως είναι η εμφάνιση συνθηκών κυκλοφορίας με μεγαλύτερη ακρίβεια.

Ενεργοποίηση συλλογής δεδομένων τοποθεσίας

Για να ενεργοποιήσετε τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες.
  2. Πατήστε η φωτογραφία του προφίλ σας ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Επιλέξτε Σχετικά, όροι και απόρρητο.
  4. Επιλέξτε Συλλογή δεδομένων τοποθεσίας.
  5. Σύρετε το διακόπτη στη θέση ON (Ενεργοποίηση).

Απενεργοποίηση συλλογής δεδομένων τοποθεσίας

Για να απενεργοποιήσετε τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων τοποθεσίας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή "Χάρτες Google" Χάρτες.
  2. Πατήστε η φωτογραφία του προφίλ σας ή το αρχικό γράμμα του ονόματός σας Κυκλικό εικονίδιο λογαριασμού και μετά Ρυθμίσεις.
  3. Επιλέξτε Σχετικά, όροι και απόρρητο.
  4. Επιλέξτε Συλλογή δεδομένων τοποθεσίας.
  5. Σύρετε το διακόπτη στη θέση OFF (Απενεργοποίηση).

Η ρύθμιση για τη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ισχύει μόνο για τα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέγονται από την υπηρεσία τοποθεσίας της Google. Δεν ελέγχει άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας στους Χάρτες Google για iPhone ή iPad, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας "Η τοποθεσία μου". Αν θέλετε να αλλάξετε άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας, μεταβείτε στη ρύθμιση Υπηρεσίες τοποθεσίας της συσκευής σας.

Σημείωση: Η αναφορά τοποθεσίας και το ιστορικό τοποθεσίας διαφέρουν από τη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας. Η αναφορά τοποθεσίας δίνει στην Google τη δυνατότητα να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί τα πιο πρόσφατα δεδομένα τοποθεσίας της συσκευής σας, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Λογαριασμό σας Google. Το ιστορικό τοποθεσίας δίνει στην Google τη δυνατότητα να αποθηκεύει ένα ιστορικό των δεδομένων τοποθεσίας σας από όλες τις συσκευές με τις οποίες συνδέεστε στο Λογαριασμό σας Google και στις οποίες έχετε ενεργοποιήσει την αναφορά τοποθεσίας. Μάθετε πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την αναφορά και το ιστορικό τοποθεσίας.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;