Включване или изключване на Събиране на данни за местоположението

Забележка: Тази статия се отнася за iPhone и iPad.

Когато включите Събиране на данни за местоположението, съответната услуга на Google понякога ни изпраща анонимна информация за местоположение. Данните за местоположението може временно да се съхраняват на вашия iPhone или iPad.

Информацията за местоположението помага на Google да предоставя по-добри услуги, например показване на по-точна пътна обстановка.

Включване на Събиране на данни за местоположението

За да включите анонимното събиране на местоположения, следвайте стъпките по-долу.

  1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
  2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки.
  3. Изберете Информация, условия и поверителност.
  4. Изберете Събиране на данни за местоположението.
  5. Плъзнете превключвателя до позицията ВКЛ.

Изключване на Събиране на данни за местоположението

За да изключите анонимното събиране на местоположения, следвайте стъпките по-долу.

  1. Отворете приложението Google Карти Google Карти.
  2. Докоснете менюто Меню и след това Настройки.
  3. Изберете Информация, условия и поверителност.
  4. Изберете Събиране на данни за местоположението.
  5. Плъзнете превключвателя до позицията ИЗКЛ.

Настройката за събиране на данни за местоположението се прилага само за данни за местоположението, събирани от съответната услуга на Google. Тя не контролира други услуги за местоположение в Google Карти за iPhone или iPad, включително Моето местоположение. Ако искате да промените други услуги за местоположение, отидете в настройката Услуги за местоположение на устройството си.

Забележка: Отчитане на местоположението и История на местоположенията са функции, различни от Събиране на данни за местоположението. Отчитане на местоположението ни позволява периодично да съхраняваме и да използваме най-скорошните данни за местоположението на устройството ви във връзка с профила ви в Google. История на местоположенията ни позволява да съхраняваме записи на съответните данни от всички устройства, на които сте влезли в профила си в Google и сте активирали Отчитане на местоположението. Научете как да включвате и изключвате Отчитане на местоположението и История на местоположенията.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?