Zistenie a zlepšenie presnosti polohy

Mapám Google sa niekedy nemusí dariť nájsť vašu aktuálnu polohu. Ak nie je poloha GPS modrého bodu na mape presná alebo sa bod nezobrazuje, problém môžete odstrániť týmito spôsobmi:

Tip: Uvedený postup zlepší vaše výsledky vyhľadávania a zaistí ich vyššiu relevanciu.

Zobrazenie aktuálnej polohy na mape

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy.
 2. Zobrazí sa modrý bod, ktorý označuje vašu aktuálnu polohu. Ak sa vám modrý bod nezobrazuje, prejdite do pravého dolného rohu a klepnite na ikonu Vaša poloha Poloha.

Ako Mapy hľadajú aktuálnu polohu

Mapy vašu aktuálnu polohu odhadujú zo zdrojov, ako sú:

 • GPS: Tento systém využíva satelity a dokáže určiť vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.
 • Wi-Fi: Poloha okolitých sietí Wi-Fi pomáha Mapám určiť, kde sa nachádzate.
 • Vysielacia veža mobilnej siete: Vaše pripojenie k mobilnej sieti poskytuje presnosť s možnou odchýlkou niekoľko tisíc metrov.

Zapnutie služieb určovania polohy

Ak chcete Mapám Google pomôcť nájsť vašu polohu a presnejšie umiestniť modrý bod, postupujte podľa krokov uvedených nižšie.

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Súkromie a potom Lokalizačné služby.
 3. Uistite sa, že je prepínač vedľa položky Lokalizačné služby zelený.
 4. Posuňte zobrazenie nadol a vyberte možnosť Mapy Google.
 5. Vyberte možnosť Pri používaní aplikácie alebo Vždy.
  Poznámka: História polohy funguje najlepšie, keď sú Lokalizačné služby nastavené na Vždy.

Ďalšie spôsoby na zlepšenie presnosti polohy

Ak je vaša poloha stále nesprávna, tu je niekoľko vecí, ktoré by ste mohli vyskúšať.

Zapnutie siete Wi‑Fi
 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Vyberte položku Wi-Fi.
 3. V hornej časti zapnite Wi-Fi.
Reštartovanie telefónu alebo tabletu

Ak chcete iPhone alebo iPad reštartovať, vypnite ho a znova zapnite.

 • Vypnutie zariadenia: podržte stlačený vypínač a potom Vypnúť.
 • Zapnutie zariadenia: držte vypínač stlačený dovtedy, kým sa telefón nezapne.

Zvýšenie presnosti polohy pomocou funkcie Live View

 1. V iPhone alebo iPade otvorte aplikáciu Mapy Google Mapy Google.
 2. Zadajte cieľ do vyhľadávacieho panela alebo klepnite na miesto na mape.
 3. Klepnite na ikonu Vaša poloha Polohaa potom Kalibrovať v režime Live View.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  1. Tip: Fotoaparát telefónu nasmerujte na budovy a značky okolo vás, nie na stromy ani ľudí.
 5. Vaša pozícia v Mapách bude presnejšia, keď sa zhromaždí viac údajov o vašej polohe.

Význam modrého bodu

Modrý bod na mape zobrazí, kde sa práve nachádzate. Keď Mapy Google nedokážu presne určiť vašu polohu, okolo modrého bodu uvidíte svetlomodrý kruh. Môžete sa nachádzať hocikde v svetlomodrom kruhu. Čím je kruh menší, tým presnejšia je vaša poloha v aplikácia.

Poznámky:

 • Ak sa modrá bodka nezobrazuje alebo ak sa zobrazuje sivá bodka, znamená to, že nedokážeme nájsť vašu aktuálnu polohu a zobrazujeme posledné známe miesto, ktoré ste navštívili.
 • Ak sa medzi vami a základňovými stanicami nachádzajú prekážky, napríklad parkovací dom alebo vysoké budovy, modrý bod nemusí byť umiestnený presne.

Zobrazenie polohy na iných weboch a v iných aplikáciách

Ak chcete zobraziť svoju polohu v Mapách Google na iných weboch a v iných aplikáciách, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov. Budú však mierne odlišné:

 • Použijete iný web alebo aplikáciu, než sú Mapy Google.
 • Najskôr budete musieť udeliť webu alebo aplikácii, nie Mapám Google, prístup k polohe.
 • Ak ste otvorili Google Chrome alebo Safari, svoju polohu nájdete iba na zabezpečených webových stránkach. V paneli s adresou sa bude zobrazovať „https“.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?