Zistenie a zlepšenie presnosti polohy

Mapy Google môžu mať ťažkosti s vyhľadaním vašej polohy. Ak je poloha GPS modrého bodu na mape nesprávna alebo chýba, môžete tento problém vyriešiť.

Tip: Tieto kroky tiež zlepšia výsledky vyhľadávania a zaistia ich vyššiu relevanciu.

Vyhľadanie vašej aktuálnej polohy na mape

 1. V počítači otvorte Mapy Google.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Vaša poloha Poloha. Modrý bod ukazuje vašu polohu.

Ako Mapy hľadajú aktuálnu polohu

Mapy vašu aktuálnu polohu odhadujú zo zdrojov, ako sú informácie o polohe z webového prehliadača.

Povolenie prístupu k polohe v Mapách

Ak chcete mapu centrovať na svoju polohu, musíte Mapám povoliť prístup k vašej polohe.

V systéme macOS môže byť pred udelením povolení Mapám potrebné v prehliadači zapnúť lokalizačné služby:

 1. V počítači otvorte System Preferences (Predvoľby systému) a potom Security & Privacy Preferences (Predvoľby zabezpečenia a ochrany súkromia) a potom Privacy (Ochrana súkromia) a potom Location Services (Lokalizačné služby).
 2. Zmeny povolíte kliknutím na zámku vľavo dole.
 3. Začiarknite políčko vedľa možnosti Enable Location Services (Povoliť lokalizačné služby).
 4. Začiarknite políčko vedľa svojho prehliadača.
 5. Povoľte Mapám prístup k polohe v prehliadači.

Povolenie prístupu Máp k polohe v prehliadači

Chrome
 1. V počítači otvorte Chrome a prejdite na Mapy Google.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
  • Ak sa zobrazí výzva na zdieľanie vašej polohy, vyberte Povoliť.
  • Ak sa zobrazí modrý bod a ukazuje vašu polohu, Mapy už majú vo vašom prehliadači povolený prístup k polohe.
  • Ak sa zobrazí správa o tom, že Mapy Google nemajú povolenie na používanie vašej polohy, pokračujte ďalšími krokmi.
 3. Naľavo od webovej adresy kliknite na ikonu Zámka Zámka.
 4. Kliknite na Nastavenia webu.
 5. Napravo od položky Poloha vyberte Povoliť.
 6. Znova načítajte stránku Máp Google a kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
Firefox
 1. V počítači otvorte Firefox a prejdite na Mapy Google.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
  • Keď sa zobrazí výzva na zdieľanie vašej polohy, vyberte Povoliť alebo Povoliť prístup k polohe.
  • Namiesto toho sa môže zobraziť možnosť Zobraziť vašu polohu.
  • Ak sa zobrazí modrý bod a ukazuje vašu polohu, Mapy už majú vo vašom prehliadači povolený prístup k polohe.
  • Ak sa zobrazí správa o tom, že Mapy Google nemajú povolenie na používanie vašej polohy, pokračujte ďalšími krokmi.
 3. Naľavo od webovej adresy kliknite na ikonu zámky Zámka.
 4. Kliknite na Pripojenie je zabezpečené a potom Ďalšie informácie.
 5. Vyberte Povolenia.
 6. Napravo od povolenia Prístup k údajom o polohe zrušte začiarknutie možnosti Použiť predvolené. Potom vyberte Povoliť.
 7. Znova načítajte stránku Máp Google a kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
Safari
Dôležité: Ak chcete používať Safari, musíte mať zapnuté lokalizačné služby.
 1. V počítači otvorte Safari a prejdite na Mapy Google.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
  • Mala by sa zobraziť výzva na zdieľanie vašej polohy. Vyberte možnosť Allow (Povoliť).
  • Ak sa zobrazí modrý bod a ukazuje vašu polohu, Mapy už majú vo vašom prehliadači povolený prístup k polohe.
  • Ak sa zobrazí správa o tom, že Mapy Google nemajú povolenie na používanie vašej polohy, obnovte prehliadač.

Zapnutie lokalizačných služieb v prehliadači Safari:

 1. Kliknite na ikonu Apple a potom System Preferences (Predvoľby systému).
 2. Kliknite na ikonu zabezpečenia a ochrany súkromia. Potom vyberte položku Privacy (Ochrana súkromia).
 3. Vľavo dole kliknite na ikonu zámky, čím ju odomknete.
 4. Začiarknite možnosť Enable Location Services (Povoliť služby určovania polohy).
 5. V zozname začiarknite Safari.
 6. Kliknite na ikonu zámky, čím ju zamknete.
Microsoft Edge
 1. V počítači otvorte Microsoft Edge a prejdite na Mapy Google.
 2. Vpravo dole kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.
  • Ak sa zobrazí výzva na zdieľanie vašej polohy, vyberte Povoliť.
  • Ak sa zobrazí modrý bod a ukazuje vašu polohu, Mapy už majú vo vašom prehliadači povolený prístup k polohe.
  • Ak sa zobrazí správa o tom, že Mapy Google nemajú povolenie na používanie vašej polohy, pokračujte ďalšími krokmi.
 3. Naľavo od webovej adresy kliknite na ikonu zámky Zámka.
 4. Kliknite na Povolenia pre túto lokalitu.
 5. Napravo od položky Umiestnenie vyberte Povoliť.
 6. Znova načítajte stránku Máp Google a kliknite na ikonu Moja poloha Poloha.

Ďalšie spôsoby na zlepšenie presnosti polohy

Ak sa vám zobrazí chyba, napríklad správa o tom, že vaša poloha sa nedá určiť, alebo ak je vaša poloha stále nesprávna, môžete vykonať niekoľko krokov:

 • Znova načítajte prehliadač (napríklad Chrome, Firefox alebo Safari).
 • Skontrolujte, či máte dobré internetové pripojenie.
 • Podľa uvedených pokynov znova skontrolujte nastavenie povolenia v prehliadači.
 • Reštartujte počítač.

Zistenie polohy na iných weboch a v iných aplikáciách

Ak chcete zistiť svoju polohu v Mapách Google na iných weboch a v iných aplikáciách, postupujte podľa pokynov uvedených vyššie. Niektoré funkcie sa však budú líšiť:

 • Použijete iný web alebo aplikáciu, než sú Mapy Google.
 • Najskôr budete musieť povoliť danému webu alebo aplikácii (nie Mapám Google) prístup k polohe.
 • Ak ste otvorili Google Chrome alebo Safari, svoju polohu zistíte iba na zabezpečených webových stránkach. V paneli s adresou sa bude zobrazovať „https“.
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
76697