Znajdowanie lokalizacji i zwiększanie jej dokładności

Mapy Google mogą mieć problem ze znalezieniem Twojej lokalizacji. Jeśli niebieski punkt nie wyświetla się lub ma niedokładną lokalizację GPS na mapie, możesz wykonać czynności, które umożliwią rozwiązanie tego problemu.

Wskazówka: dzięki wykonaniu tych czynności wyniki wyszukiwania będą lepsze i trafniejsze.

Znajdowanie swojej aktualnej lokalizacji na mapie

 1. Otwórz Mapy Google na komputerze.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja. Niebieski punkt wskazuje Twoją lokalizację.

Jak Mapy Google ustalają bieżącą lokalizację

Mapy Google określają Twoje położenie na podstawie takich źródeł jak informacje o lokalizacji z przeglądarki.

Przyznawanie Mapom Google uprawnień do określania lokalizacji

Aby wyśrodkować mapę względem miejsca, w którym jesteś, musisz zezwolić Mapom Google na określanie Twojej lokalizacji.

Zanim w systemie macOS przyznasz Mapom Google uprawnienia w przeglądarce, może być konieczne włączenie w niej usług lokalizacyjnych:

 1. Na komputerze otwórz Preferencje systemowe a potem Preferencje ochrony i prywatności a potem Prywatność a potem Usługi lokalizacji.
 2. Aby móc wprowadzić zmiany, w lewym dolnym rogu kliknij ikonę kłódki.
 3. Zaznacz pole wyboru obok opcji „Włącz usługi lokalizacji”.
 4. Zaznacz pole wyboru obok nazwy swojej przeglądarki.
 5. Przyznaj Mapom Google uprawnienia do określania lokalizacji w przeglądarce.

Przyznawanie Mapom Google uprawnień do określania lokalizacji w przeglądarce

Chrome
 1. Na komputerze otwórz Chrome, a potem Mapy Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
  • Gdy zobaczysz pytanie o udostępnienie lokalizacji, wybierz Zezwól.
  • Jeśli pojawi się niebieski punkt wskazujący Twoją lokalizację, Mapy Google mają już w przeglądarce uprawnienia do określania lokalizacji.
  • Jeśli zobaczysz komunikat „Mapy Google nie mają uprawnień do używania Twojej lokalizacji”, przejdź do kolejnych kroków.
 3. Na pasku wyszukiwania kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
 4. Zaznacz Zawsze zezwalaj stronie http://www.google.com na dostęp do lokalizacji.
 5. Odśwież przeglądarkę.
Firefox
 1. Na komputerze otwórz Firefoksa, a potem Mapy Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
  • Gdy zobaczysz pytanie o udostępnienie lokalizacji, wybierz Zezwól lub Zezwól na dostęp do lokalizacji.
  • Zamiast tego możesz zobaczyć opcję „Pokaż swoją lokalizację”.
  • Jeśli pojawi się niebieski punkt wskazujący Twoją lokalizację, Mapy Google mają już w przeglądarce uprawnienia do określania lokalizacji.
  • Jeśli zobaczysz komunikat „Mapy Google nie mają uprawnień do używania Twojej lokalizacji”, przejdź do kolejnych kroków.
 3. Na pasku wyszukiwania kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
 4. Kliknij Tymczasowo zablokowana Zamknij.
 5. Odśwież przeglądarkę.
Safari
Ważne: aby korzystać z przeglądarki Safari, musisz w niej włączyć usługi lokalizacyjne.
 1. Na komputerze otwórz Safari, a potem Mapy Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
  • Pojawi się prośba o podanie lokalizacji. Wybierz Zezwól.
  • Jeśli pojawi się niebieski punkt wskazujący Twoją lokalizację, Mapy Google mają już w przeglądarce uprawnienia do określania lokalizacji.
  • Jeśli zobaczysz komunikat „Mapy Google nie mają uprawnień do używania Twojej lokalizacji”, przejdź do kolejnych kroków.
 3. Na pasku wyszukiwania kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
 4. Zaznacz Zawsze zezwalaj stronie http://www.google.com na dostęp do lokalizacji.
 5. Odśwież przeglądarkę.
Microsoft Edge
 1. Na komputerze otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wyświetl Mapy Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.
  • Gdy zobaczysz pytanie o udostępnienie lokalizacji, wybierz Zezwól.
  • Jeśli pojawi się niebieski punkt wskazujący Twoją lokalizację, Mapy Google mają już w przeglądarce uprawnienia do określania lokalizacji.
  • Jeśli zobaczysz komunikat „Mapy Google nie mają uprawnień do używania Twojej lokalizacji”, przejdź do kolejnych kroków.
 3. Kliknij kłódkę Zablokuj po lewej stronie adresu internetowego.
 4. Kliknij Uprawnienia tej witryny.
 5. Po prawej stronie opcji „Lokalizacja” wybierz Zezwól.
 6. Ponownie wczytaj stronę Map Google i jeszcze raz kliknij Moja lokalizacja Lokalizacja.

Więcej sposobów na to, aby zwiększyć dokładność ustalania lokalizacji

Jeśli zobaczysz komunikat o błędzie „Nie udało się określić Twojej lokalizacji” lub Twoja lokalizacja jest nadal nieprawidłowa, spróbuj wykonać te czynności:

 • Zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę (np. Chrome, Firefox lub Safari).
 • Sprawdź, czy masz dobre połączenie z internetem.
 • Dokładnie sprawdź ustawienia uprawnień w przeglądarce. Skorzystaj w tym celu z podanych wyżej instrukcji.
 • Uruchom ponownie komputer.

Znajdowanie lokalizacji w innych witrynach i aplikacjach

Aby znaleźć swoją lokalizację w Mapach Google na innych stronach i w innych aplikacjach, wykonaj instrukcje podane poniżej. Niektóre funkcje mogą się jednak różnić:

 • Będziesz korzystać z innej strony lub aplikacji, a nie z Map Google.
 • Najpierw musisz udostępnić lokalizację witrynie lub aplikacji, z której korzystasz, a nie Mapom Google.
 • W przeglądarkach Google Chrome i Safari możesz wyświetlić swoją lokalizację tylko na bezpiecznych stronach internetowych. Na pasku adresu zobaczysz „https”.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne