Hitta din position och förbättra platsnoggrannheten

Ibland kan Google Maps ha problem med att hitta din position. Om GPS-positionen för den blå punkten på kartan inte stämmer eller om punkten inte visas finns det några saker du kan göra för att försöka lösa problemet.

Tips! Detta förbättrar också dina sökresultat och gör dem mer relevanta för dig.

Se din aktuella plats på kartan

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. En blå punkt visar var du är. Om du inte ser någon blå punkt kan du trycka på Din plats Plats längst ned.

Så hittar Maps din nuvarande position

Maps använder olika källor för att fastställa var du är, som

 • GPS: Din position fastställs med ca 20 meters noggrannhet med hjälp av satelliter. Obs! När du är inne i en byggnad eller under marken visar GPS ibland fel position.
 • Wi-Fi: Wi-Fi-nätverk i närheten hjälper Maps att fastställa var du befinner dig.
 • mobilmast: Anslutningen till ett mobilnät kan vara korrekt med upp till några tusen meters noggrannhet.

Aktivera läget Hög precision

Med läget Hög precision kan du hjälpa Google Maps att fastställa din position genom att placera den blå punkten mer exakt på kartan.

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Tryck på Position.
 3. Aktivera Plats högst upp.
 4. Tryck på Läge följt av Hög precision.

Fler sätt att förbättra platsnoggrannheten

Om positionen ändå är fel kan du prova metoderna nedan.

Aktivera Wi-Fi
 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på din mobil eller surfplatta med Android.
 2. Välj Wi-Fi.
 3. Aktivera Wi-Fi högst upp.
Starta om mobilen eller surfplattan

Starta om din mobil eller surfplatta med Android genom att slå av och på den.

 • Slå av telefonen eller surfplattan: Håll nere strömbrytaren följt av Stäng av.
 • Slå på telefonen eller surfplattan: Håll ned strömbrytaren tills mobilen slås på.
Kalibrera mobilen eller surfplattan

Om den blå punkten har ett vitt fält eller pekar i fel riktning måste du kalibrera kompassen.

 1. Öppna Google Maps-appen Google Maps på din mobil eller surfplatta med Android.

 2. Rör mobilen i åttor tills kompassen har kalibrerats. Du behöver bara göra detta några gånger.
 3. Strålen blir smal och pekar i rätt riktning.

Compass calibration

Vad den blå punkten betyder

Den blå punkten visar var du är på kartan. När Google Maps inte är säker på din position visas en ljusblå cirkel runt den blå punkten. Du kan befinna dig var som helst inom den ljusblå cirkeln. Ju mindre cirkeln är, desto mer säker är appen på din position.

Obs!

 • Om den blå pricken inte visas eller om pricken är grå betyder det att vi inte kan hitta din aktuella position. Då visar vi i stället din senaste position.
 • Om det finns ett hinder mellan dig och olika mobilmaster, som ett parkeringsgarage eller höga byggnader, kanske den blå punkten inte stämmer.

Se din position på andra webbplatser och i andra appar

Följ stegen ovan för att se din position i Google Maps på andra webbplatser och i andra appar. Vissa saker skiljer sig dock åt:

 • Du använder en annan webbplats eller app, inte Google Maps.
 • Du måste först ge platsbehörighet till webbplatsen eller appen, inte till Google Maps.
 • Om du öppnade Google Chrome eller Safari hittar du bara din position på säkra webbsidor. Texten ”https” anges i adressfältet.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?